Tijdens de Week van het Bos gingen we samen met jou op zoek naar de mooiste boom. We vroegen je wat volgens jou de mooiste boom van Mechelen is. En waarom je precies die boom verkiest.

We kregen heel wat mooie inzendingen in onze postbus. De jury ging aan de slag en verkoos de grote zomerlinde in de Pastoor de Heuckstraat in Leest tot winnaar. Je vindt deze grote reus terug pal voor de Sint-Annakapel. Proficiat!

We geven je graag het winnaarspodium mee.

1. Zomerlinde, Pastoor de Heuckstraat

De boom werd genomineerd door Gülay Altay. En hoewel Gülay zelf niet in Mechelen woont, heeft de boom voor haar een speciale betekenis:

De lindeboom aan de Sint-Annakapel intrigeert. Wie zou er hier allemaal al gepasseerd zijn? Wie zou er hier allemaal al gestopt zijn om even te schuilen, zich te verstoppen of om eventjes stil te staan bij de kapel? En waarom staat deze linde zo dicht tegen de kapel? Een vergissing of juist met opzet zodat wanneer mensen éénmaal terug van het bidden in de kapel niet meteen gezien zouden worden om nog even te bekomen?

De zomerlinde krijgt nu voor altijd de oorkonde van ‘Mooiste boom van Mechelen 2023’. De waardebon van 50 euro om een boom mee te kopen schonk Gülay aan Chiro Leest.

Linde, Leest

2. Rode beuk, Kruidtuin

De zilveren medaille gaat naar de rode beuk in de Kruidtuin. Eén van de indieners was Alexander De Maet:

Ik kom graag langs deze monumentale beuk in de Kruidtuin. Hij staat voor mij symbool voor het feit dat alle bomen evenveel bestaansrecht hebben als mensen.

 

Rode buik, Kruidtuin

3. Drie beuken, Zennegatvaart

Op de derde plaats prijken heel toepasselijk drie beuken, genomineerd door Ellen Piessens:

Onder het bladerdek van deze drie beuken schuilt onze zorgwoning. Wij zorgen voor elkaar, maar ook met veel liefde voor onze drie beuken.

3 beuken