EU logoInterreg2Zeeën

Inclusive Cities (IncluCities)

Steden, groot en klein, in heel Europa zijn de laatste decennia sterk veranderd door migratie. Veel steden en gemeenten staan voor de uitdaging om nieuwkomers te integreren in hun lokale context. De impact van migratie en de cruciale rol van lokale besturen op vlak van integratie staat vaak in schril contrast met de beperkte middelen (werking, personeel) die kleine en middelgrote steden en gemeenten hiervoor kunnen aanwenden.

Het project IncluCities wil kleine en middelgrote steden versterken op vlak van de integratie van derdelanders via samenwerking tussen Europese steden. Acht steden en hun koepelorganisaties van steden en gemeenten, met uiteenlopende ervaring, kennis en expertise op vlak van een lokaal integratiebeleid, nemen deel en gaan met elkaar een mentoringtraject aan.  

Zo ook de stad Mechelen in duo met de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG). Wij zijn mentor van Capaci (Sicilië) en de Italiaanse vereniging van steden en gemeenten, AICCRE. De VVSG zal de verworven kennis en expertise ontsluiten voor alle Vlaamse steden en gemeenten.

Doelstellingen

Op niveau van lokale besturen: Het faciliteren van kennisuitwisseling tussen steden en hun respectievelijke koepelorganisaties van steden en gemeenten via een mentor/mentee-formule om zo de lokale integratiepraktijk te verbeteren en te versterken.

Op niveau van de koepelorganisaties van steden en gemeenten: Het versterken van hun rol als sleutelactor in de coördinatie tussen de verschillende bestuursniveaus en als kennismakelaar van de eigen leden. Het is aan de koepelorganisaties om de opgedane kennis en expertise op te schalen en verder te ontsluiten. 

Project partners

Lead partner: CEMR (https://www.ccre.org/) , de Raad van Europese Gemeenten en Regio’s: zij brengen de koepelverenigingen van steden en gemeenten van 41 Europese landen samen. 

Procesbegeleider: MigrationWork CIC (https://www.migrationwork.org/) 

Partners: Een netwerk van 8 steden en hun koepelverenigingen van steden en gemeenten: 

4 Mentoren4 Mentees
Stad Brussel en de Brusselse Vereniging van Gemeenten (BRULOCALIS)Stad Saint-Jean-de-la-Ruelle en de Franse Vereniging van Steden en Gemeenten (AFCCRE)
Stad Mechelen en de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG)Gemeente Capaci en de Italiaanse Vereniging van Steden en Gemeenten (AICCRE)
Stad Fuenlabrada en de Spaanse Federatie van Gemeenten en Provincies (FEMP)Stad Livadia en de Griekse Vereniging van Steden en Gemeenten (KEDE)
Gemeente Schaarbeek en de Brusselse Vereniging van Gemeenten (BRULOCALIS)Stad Jelgava en de Letse Vereniging van Steden en Gemeenten (LPS)

Budget

Het totale projectbudget bedraagt € 2.199.392,00 euro en wordt voor 90 % gefinancierd door Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF).

Looptijd

Het project IncluCities loopt van 01/01/2020 tot en met 31/12/2022. 

Website

https://inclucities.eu/the-project