1)    Goswin de Stassartstraat.
2)    Sint-Janstraat.
3)    Sint-Janskerkhof.

2.       Politieverordeningen. Vaststelling aanvullend reglement met betrekking tot de verkeersreglementering in de Goswin de Stassartstraat en Wollemarkt (tussen Goswin de Stassartstraat en uitrit parking Kathedraal), invoering statuut fietsstraat.

3.       Politieverordeningen. Vaststelling aanvullend reglement met betrekking tot de verkeersreglementering in de Frans Halsvest, invoering statuut fietsstraat.

4.       Politieverordeningen. Vaststelling aanvullend reglement met betrekking tot de verkeersreglementering in de zone Lange Schipstraat.

5.      Politieverordeningen. Vaststelling aanvullend reglement met betrekking tot de verkeersreglementering in de zone wijk Arsenaal.

6.     Politieverordeningen. Vaststelling politieverordening naar aanleiding van de Winterbar mirage op het binnenplein van het stadhuis van 14 december 2016 tot 8 januari 2017.

7.       Brandweer. Goedkeuring gemeentelijke fiche van Mechelen inzake beleidsplan Hulpverleningszone Rivierenland.

 8.       Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn - SOCIAAL HUIS
1)    Goedkeuring meerjarenplanwijziging 2015-2020 van de OCMW-vereniging Audio.
2)    Kennisname budget 2017 van de OCMW-vereniging Audio. 

 11.     Financiën-toezicht erediensten. Aktename decreet d.d. 5 oktober 2016 van de Aartsbisschop van Mechelen-Brussel, Jozef De Kesel, houdende profaanverklaring van de kerk Sint-Albertus Muizen. 

43.     Intergemeentelijke samenwerking - Igemo. Toelichting, overeenkomstig artikel 53 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, door mevrouw Greet Geypen ondervoorzitter, over het beleid van de intergemeentelijke vereniging Igemo en de uitoefening van haar mandaat. 

61.     Personeelsbeleid. Goedkeuring bijlage 4 bij het pensioenreglement van de OFP PROVANT met betrekking tot de besteding restmiddelen VIA 4 2013-2014.