STAD MECHELEN

GEMEENTERAAD   

5 september 2017

BESLISSINGSLIJST  WEBSITE

Overzichtslijst van raadsbesluiten in toepassing van artikel 252 § 2 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 houdende regeling van het bestuurlijk toezicht op de gemeenten van het Vlaamse gewest.

Openbare zitting

Bekrachtigd

 

Bekrachtigd

 

Bekrachtigd

 

 

Goedgekeurd

 

 

Goedgekeurd

 

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Aktename

 

Aktename

 

Aktename

 

Aktename

 

Aktename

 

Aktename

 

Aktename

 

Aktename

 

Aktename

 

Aktename

 

Aktename

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

Volgende punten werden in toepassing van artikel 22 van het gemeentedecreet aan de agenda toegevoegd:

Voorstel gemeenteraadslid Perdaens goedgekeurd, na amendering.

 

Voorstel gemeenteraadsleden Blavier, Heiremans en Diependaele, goedgekeurd.

 

Voorstel gemeenteraadslid Gennez verworpen.