STAD MECHELEN

GEMEENTERAAD

23 mei 2017

BESLISSINGSLIJST  WEBSITE

 Overzichtslijst van raadsbesluiten in toepassing van artikel 252 § 2 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 houdende regeling van het bestuurlijk toezicht op de gemeenten van het Vlaamse gewest.

 Openbare zitting

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

3.       GESCHRAPT

 

Gunstig geadviseerd

 

Gunstig geadviseerd

 

Aktename / Goedgekeurd

 

Aktename / Goedgekeurd

 

Aktename

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd 

Aktename

 

Goedgekeurd

 

Gunstig geadviseerd

 

Aktename

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Kennisname

 

Goedgekeurd

 

Kennisname

 

Goedgekeurd

 

Kennisname

 

Goedgekeurd

 

Kennisname

 

Goedgekeurd

 

Kennisname

 

Kennisname

Goedgekeurd

 

Kennisname

 

Goedgekeurd

 

Bekrachtigd

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd

 

Aktename / Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd 
 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

Goedgekeurd

Volgend punt werd in toepassing van artikel 22 van het gemeentedecreet aan de agenda toegevoegd: 

Voorstel gemeenteraadslid Perdaens goedgekeurd