STAD MECHELEN

GEMEENTERAAD

25 april 2017

BESLISSINGSLIJST  WEBSITE

Overzichtslijst van raadsbesluiten in toepassing van artikel 252 § 2 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 houdende regeling van het bestuurlijk toezicht op de gemeenten van het Vlaamse gewest.

Openbare zitting

 

Goedgekeurd

 

Aktename

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Aktename / Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Bekrachtigd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

17.     Vastgoedbeleid. 
1)    Goedkeuring aanpassing van oppervlakte en prijs vermeld in gemeenteraadsbeslissing van 22 februari 2011 punt 23 inzake verkoop uit de hand door stad Mechelen aan de cvba Gewestelijke Maatschappij voor de Kleine Landeigendom van Mechelen en Omstreken van een perceel tuingrond gelegen nabij de Ganzendries/ Nieuwe Kapucijnenstraat te Mechelen.
2)    Goedkeuring tot vestiging van een erfdienstbaarheid in voordeel van het project van de Kleine Landeigendom van Mechelen en Omstreken op de hoek Ganzendries/ Nieuwe Kapucijnenstraat voor het aanleggen, toezicht, onderhoud, herstelling en/ of vervanging van inspectieputten en de bijhorende overlopen onder de manoeuvreerruimte en de in- en uitrit van het garagecomplex van de stad gelegen Nieuwe Kapucijnenstraat 13.

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

Volgend punt werd in toepassing van artikel 22 van het gemeentedecreet aan de agenda toegevoegd: 

Voorstel gemeenteraadsleden K. Heiremans en P. Verbeeck goedgekeurd.