STAD MECHELEN

GEMEENTERAAD

28 maart 2017

BESLISSINGSLIJST  WEBSITE

Overzichtslijst van raadsbesluiten in toepassing van artikel 252 § 2 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 houdende regeling van het bestuurlijk toezicht op de gemeenten van het Vlaamse gewest.

Openbare zitting

 

1.       Personeelsbeleid. 
1)    Goedkeuring beheersovereenkomst en toelichtingsnota tussen stad en OCMW Mechelen over de modaliteiten van de samenwerking tussen beide organisaties, goedgekeurd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn in zitting van 20 maart 2017.
2)    Goedkeuring aanstelling van de heer Erik Laga als 1e extern vervangend waarnemer voor de secretaris Sociaal Huis Jan Bal, ingevolge de beslissing door de Raad van Maatschappelijk Welzijn van 20 maart 2017.
3)    Aktename halftijdse en tijdelijke ter beschikkingstelling van de heer Jan Bal aan de stad, ingevolge de beslissing door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 20 maart 2017.
4)    Halftijdse en tijdelijke aanstelling van de heer Jan Bal als adjunct-stadssecretaris en eedaflegging.
5)    Goedkeuring erkende waarnemers en vervangers van de stadssecretarissen voor het geval dat zowel de heer Erik Laga als de heer Jan Bal gelijktijdig afwezig zijn.

Goedgekeurd

 

Kennisname

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

Goedgekeurd

 

Aktename

 

Aktename

 

Aktename

 

Aktename

 

Gunstig geadviseerd

 

Gunstig geadviseerd

Goedgekeurd

 

Kennisname

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

 Goedgekeurd
 

 Goedgekeurd

 

 Goedgekeurd

 

 Goedgekeurd

 

 Goedgekeurd

 

 Goedgekeurd, na amendering

 

 Goedgekeurd

  

 Goedgekeurd

  

 Goedgekeurd

  

 Goedgekeurd

  

 Goedgekeurd

 

 Goedgekeurd

 

 Goedgekeurd

  

 Goedgekeurd

 

 Goedgekeurd

 

 Goedgekeurd

  

 Goedgekeurd

 

 Goedgekeurd

  

 Goedgekeurd

  

 Goedgekeurd

 

 Goedgekeurd

  

 Goedgekeurd

 

 Goedgekeurd

 

 Goedgekeurd

 

 Goedgekeurd

 Volgende punten werden in toepassing van artikel 22 van het gemeentedecreet aan de agenda toegevoegd: 

45.     Toegevoegd punt. Voorstel K. Geys: Afwatering.

 Voorstel gemeenteraadslid K. Geys verworpen

 

46.     Toegevoegd punt. Voorstel C. Gennez: Ouderbetrokkenheid.

 Voorstel gemeenteraadslid C. Gennez verworpen