STAD MECHELEN

GEMEENTERAAD

27 juni 2017

BESLISSINGSLIJST  WEBSITE

Overzichtslijst van raadsbesluiten in toepassing van artikel 252 § 2 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 houdende regeling van het bestuurlijk toezicht op de gemeenten van het Vlaamse gewest. 

Openbare zitting

Volgende punten werden in toepassing van artikel 29 van het gemeentedecreet aan de agenda toegevoegd:

Goedgekeurd

Agenda

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd / Kennisname

 

Goedgekeurd

 

Gunstig geadviseerd

 

Gunstig geadviseerd

Gunstig geadviseerd

 

Gunstig geadviseerd

 

Gunstig geadviseerd

 

Gunstig geadviseerd
 

Aktename

 

Aktename

 

Aktename

 

Aktename

 

Gunstig geadviseerd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

22.     Afgevoerd van de agenda.

 

23.     Afgevoerd van de agenda.

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

Volgende punten werden in toepassing van artikel 22 van het gemeentedecreet aan de agenda toegevoegd:

PUNTEN BESLOTEN VERGADERING

57 - 58