Online vind je heel wat info en tips over grensoverschrijdend gedrag in verschillende settings. We verzamelen een greep uit het aanbod.

Interessante links

 • Seksueel geweld
  "Als je geconfronteerd werd met seksueel geweld van welke aard ook, dan zit je met heel wat vragen. Deze webstek helpt slachtoffers, familie en vrienden bij hun zoektocht naar antwoorden. Ook wil deze website slachtoffers helpen om aangifte te doen bij politie."
 • Grenslijn
  "Als jij denkt dat grenzen van kinderen of jongeren geschonden worden. Voor elke professional of vrijwilliger die met kinderen of jongeren werkt."
 • Zanzu
  "Mijn lichaam in woord en beeld. Hoe over seksuele gezondheid praten met cliënten? Hoe kan Zanzu helpen bij counseling en vorming?"
 • Vlaggensysteem
  Sensoa: “Het Sensoa Vlaggensysteem is een in Vlaanderen ontwikkelde methodiek om seksueel gedrag in te schatten en gepast te reageren. Aan de hand van 6 criteria kan je seksueel gedrag indelen in 4 categorieën, aangeduid met verschillende kleuren vlaggen. Bij elk type gedrag krijg je een aangepaste reactie voorgesteld.”
 • Discriminatie melden
  UNIA: “De antidiscriminatiewetgeving - met federale wetten, decreten en ordonnanties - spreekt over 19 zogenoemde 'beschermde criteria'. Discriminatie op grond van elk van die criteria is verboden en strafbaar. Unia is bevoegd voor 17 van die criteria.”
 • Discriminatie op basis van geslacht
  Instituut Gelijkheid Vrouwen en Mannen: “Bent u slachtoffer of getuige van een discriminatie op basis van geslacht? Bel het gratis nummer 0800/12 800 (kies nummer 1 in het menu) of vul het online meldingsformulier in.”
 • Gender in de Blender
  "Deze educatieve map wil jongeren informeren en sensibiliseren over 'genderdiversiteit' en 'transgender'. In een samenleving die de individuele autonomie stimuleert zijn de thema's van diversiteit en de identiteitsontwikkeling van de jongere zeer belangrijk.Centraal in deze map staat het Gender in de Blender-project dat jongeren wil leren om genuanceerd te denken over zichzelf en anderen en wil aansporen tot een bewuster omgaan met gender en diversiteit."
 • Genderklik
  "Vrouwen mogen lullen. Mannen mogen tetteren."