Een advies formuleren naar het Mechels beleid is een eerste stap. Het grotere doel is natuurlijk om ook impact te hebben op het bestuur! 

Hoe?

Allereerst gaat de jeugdraad op zoek naar een thema:

  • dat zij belangrijk vinden;
  • dat leeft bij jongeren;
  • waarover het beleid een advies wil. 

Door verschillende acties, initiatieven of evenementen bevragen ze Mechelse kinderen en jongeren over het gekozen thema. Dit kan via de verschillende deelraden, online, via scholen...

Met deze bevindingen formuleren de Pactmakers een advies naar het beleid. Jeugdraad Mechelen verwacht van het beleid steeds een antwoord op het advies, dat ze dan ook steeds terugkoppelen naar kinderen en jongeren.

Waarom?

Jeugdraad Mechelen werkt mee aan het vergroten van de participatie van de Mechelse jeugd aan het beleid. Door inspraak krijgen kinderen en jongeren in Mechelen een stem.

Wil jij ook impact hebben op het Mechels jeugdbeleid? Word pactmaker en laat je stem horen OF volg ons op instagram of Facebook.

Archief adviezen

Hieronder vind je oude verslagen en adviezen terug van Jeugdraad Mechelen.