Deelraden worden opgericht in functie van verscheide thema's. De twee deelraden die reeds bestaat zijn de JGDnetwerkraad en de Popraad. De eerste verenigt het gehele traditionele jeugdwerk (jeugdbewegingen, jeugdhuizen en speelpleinwerkingen) en de Popraad verenigt alle muzikanten. Het blijft steeds de bedoeling dat er een terugkoppeling bestaat tussen de verschillende deelraden opdat de impact op het beleid versterkt wordt!


JGDnetwerkraad

De JGDnetwerkraad is een deelraad van Jeugdraad Mechelen. Zij komen in contact met een of meerdere aspecten van het Mechels jeugdbeleid via een specifieke werkvorm, namelijk het jeugdwerk! Het gehele Mechelse jeugdwerk wordt uitgenodigd om iemand af te vaardigen om (actief) deel te nemen. In Mechelen zijn er een 40-tal jeugdwerkinitiatieven.

Jeugdbewegingen, jeugdhuizen, speelpleinen... krijgen via deze deelraad de kans om ook hun bezorgdheden te uiten over verschillende jeugdaspecten. Ze ontwikkelen een eigen werking en vergaderritme.

Hoe

De adviezen die JGDnetwerkraad formuleert, worden bekrachtigd door Jeugdraad Mechelen. Jeugdraad Mechelen staat mee in voor de inspraak van het jeugdwerk in Mechelen.

Kalender 2023

    • 23 februari 2023: Jeugdnetwerkraad 
    • 23 maart 2023: Extra jeugdnetwerkraad: veilig fuiven op het Douaneplein
    • 11 mei 2023: Jeugdnetwerkraad

 


Popraad

De Popraad is een deelraad van Jeugdraad Mechelen. Zij komen als (jonge) muzikanten in contact met een of meerdere aspecten van het Mechels jeugdbeleid. Alle Mechelse muzikanten worden uitgenodigd om deel te nemen aan de Popraad om ook hun stem te laten horen als muzikant om zo het muziekbeleid mee vorm te geven.

Op 5 december 2019 organiseerden de Jeugddienst, Radar, Cultuurcentrum Mechelen en vi.be (voorheen Poppunt) een eerste Popraad. Op basis van een bevraging, opgesteld en gelanceerd door Vi.be, verzamelden we 88 antwoorden van Mechelse muzikanten. Hiermee gaan we aan de slag om het Mechels muziekbeleid verder vorm te geven.