Jeugdraad

De Mechelse jeugdraad wordt gevormd door een groep jonge, enthousiaste ‘pactmakers’ (15 tot 25 jaar). Als nieuwe generatie willen zij de stad nog meer jongerenproof maken. Waarom? Omdat ze ervan overtuigd zijn dat Mechelen een stad moet zijn waar ook jongeren zich thuis voelen. Waar ze hun mening geven over de plek waar ze wonen, naar school gaan of gewoon graag zijn. Daarom moet de stem van de jongeren een plaats krijgen in het beleid. Zo geven jongeren mee kleur aan het beleid.

De jeugdraad is de officiële spreekbuis van jongeren in Mechelen. Ze schrijft scherpe adviezen, organiseert bevragingen bij leeftijdsgenoten en onderneemt straffe, zichtbare acties.

De jeugdraad is bezig met het nu en steekt altijd en overal haar voelsprieten uit en staat open voor nieuwe ideeën. Want zo kan ze aanzetten tot veranderingen die de toekomst mee vormen. Ze legt de ideeën en meningen van leeftijdsgenoten op het bord van het Mechels bestuur. Af en toe tegen de stroom in, maar met één duidelijk doel: van Mechelen nog meer een jongerenstad maken. Van jongeren, voor jongeren en door jongeren.

Visie

Om de doelstellingen van de jeugdraad te kunnen verwezenlijken, schreven enkele jongeren een visiezin waarmee de jeugdraad aan de slag gaat. Deze visie omvat heel duidelijk wat de jeugdraad wil bereiken:

“De Jeugdraad wil een stem geven aan alle Mechelse jongeren. Ze werkt als een megafoon die toelaat:

  • impact te hebben op (het beleid van) de Stad
  • Stad Mechelen nog meer ‘jongeren proof’ te maken.”

Doelstellingen

De jeugdraad heeft onderstaande doelstellingen om de stem van kinderen en jongeren in het beleid te verzekeren:

  1. Jeugdraad Mechelen geeft advies aan het gemeentebestuur over het meerjarenplan, het jeugdbeleid en alle aangelegenheden die kinderen, jongeren en het jeugdwerk in algemene zin aanbelangen.
  2. Jeugdraad Mechelen werkt mee aan het vergroten van de participatie van de Mechelse jeugd aan het beleid.
  3. Jeugdraad Mechelen biedt een platform aan de Mechelse jeugd en het jeugdwerk om ervaringen en informatie uit te wisselen, te discussiëren en elkaar te ontmoeten.
  4. Jeugdraad Mechelen zet initiatieven op die jongeren bij elkaar brengen en ondersteunt die van andere initiatiefnemers.

Structuur en samenstelling

De jeugdraad bestaat uit:

  1. Jeugdraad Mechelen
  2. Deelraden en andere overlegorganen
  3. Thematische werkgroepen
  4. Jaarlijkse evenementen

Een van de deelraden is bijvoorbeeld de Jeugdnetwerkraad die specifiek bedoeld is voor het jeugdwerk in Mechelen (jeugdbewegingen, jeugdhuizen en speelpleinwerkingen).

De agenda, goedgekeurde verslagen en de adviezen van Jeugdraad Mechelen worden openbaar gemaakt via adviezen en impact (2013-2019) en liggen ter inzage op de Jeugddienst Mechelen.

Meer lezen over de manier van werken van de jeugdraad? Hier vind je de volledige versie van de statuten.

Sociale media

Uiteraard laat jeugdraad Mechelen graag horen waarmee ze bezig zijn via:

Lid worden, een vraag of suggestie?

Lid worden kan online via deze link of stuur ons op social media. 

Heb je een vraag aan de jeugdraad of heb je een suggestie ? Dit kan snel en eenvoudig via ons contactformulier of door ons een privébericht te sturen via social media.