Aanvraag subsidie rentetoelage voor jeugdlokalen

Wie komt in aanmerking voor een subsidie?

De subsidie voor rentetoelage voor jeugdlokalen kan aangevraagd worden door alle Mechelse jeugdwerkinitiatieven.

Welke regelgeving is van toepassing op dit formulier?

Voor dit reglement geldt het reglement voor subsidies voor rentetoelage voor jeugdlokalen. Dit kan je vinden op www.mechelen.be/jeugdwerksubsidies.

Wat gebeurt er verder met dit formulier?

De Jeugddienst kijkt de aanvraag na. Nadien wordt de aanvraag voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. De aanvrager ontvangt van het resultaat een mail.

Gegevens van de aanvrager

Gegevens voor betaling

Extra gegevens

Kruis aan welke bewijsstukken zijn toegevoegd