Wie komt in aanmerking voor een subsidie?

De subsidie voor renovatie of nieuwbouw kan aangevraagd worden door alle Mechelse jeugdwerkinitiatieven. 

Welke regelgeving is van toepassing op dit formulier? 

Voor dit formulier geldt het reglement voor subsidies voor renovatie of nieuwbouw van jeugdlokalen. Dit kan je vinden op www.mechelen.be/jeugdwerk-infrastructuur

Wanneer dien je het formulier in? 

De aanvraag moet ingediend worden voor 1 maart. 

Wat gebeurt er verder met dit formulier? 

De Jeugddienst kijkt de aanvraag na. Samen met de dienst Stadsgebouwen brengen we een bezoek aan jullie lokaal. Mogelijk worden er bijkomende voorwaarden opgelegd voor de realisatie van het project. Na de controle worden alle aanvragen voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. De aanvrager ontvangt van het resultaat een brief. 

Gegevens van de aanvrager

Gegevens voor betaling

Omschrijving van de werken

Bij te voegen bewijsstukken (je kan meerdere bestanden uploaden)

  • Raming van de werken (omschrijving + geraamde kosten) gestaafd met offertes. 
  • Eigendomsakte, gebruiksovereenkomst, recht van opstal (indien die kort geleden zou gewijzigd zijn) 
  • Indien nieuwbouw of grote renovatie, bouwplannen en extra info. 

Indien het uploaden van plannen moeilijk zou gaan, mail ze dan door naar jeugddienst@mechelen.be of bezorg ze bij de jeugddienst (Hanswijkstraat 32, 2800 Mechelen).