Waar kan je ons bereiken?

De afdeling juridische zaken is een afdeling die hoofdzakelijk gericht is op de interne werking van de stad als organisatie.

De werkzaamheden situeren zich op twee grote domeinen nl. verzekeringen van de stad (opvolging van polissen en schadegevallen) en het juridische domein (intern advies en procedures waarin de stad betrokken partij is).

Wens je juridisch advies? Raadpleeg dan de websites van het justitiehuis en de Wetswinkel.
Informatie over de verschillende rechtbanken vind je terug op de pagina van het gerechtshof.