Wonen rond de Melaan

ovamsiteStad Mechelen bereidt de verkoop van de site aan de Kanunnik De Deckerstraat 37 voor. Bedoeling is dat deze site wordt ingezet om een aangepast woonproject mogelijk te maken. 

De verkoop

De open oproep tot aankoop en ontwikkeling wordt gericht naar wooncoöperaties en andere organisaties die geen speculatief doel hebben, die de grond en gebouwen aankopen om hier voor eigen rekening een collectieve woonvorm te realiseren. Ook de aankoop, restauratie en integratie van het aanpalend pand Den Witte Engel (Sint-Katelijnestraat 44) maakt deel uit van de oproep. Daarbij wordt verwacht dat deze kandidaat naast een woonaanbod tevens een ondergronds parkeeraanbod voorziet, dat ook ingezet wordt voor buurtparkeren. Het binnengebied wordt ingericht als een publiekstoegankelijke groene long, die ligt naast de opengelegde Melaan. Daarom krijgt dit project de werktitel ‘Wonen rond de Melaan’. De Stad zal zelf instaan voor het openleggen van deze historische vliet. 

De verkoopvoorwaarden worden voorjaar 2024 afgerond, waarna de oproep wordt gelanceerd. Organisaties die overwegen zich hiertoe kandidaat te stellen, kunnen zich alvast melden bij swa.silkens@mechelen.be. Bij het lanceren van de oproep krijgen ze via mail de nodige informatie en richtlijnen.

Site gelegen tussen de K. De Deckerstraat en de Sint-Katelijnestraat  2800 Mechelen
Site gelegen tussen de K. De Deckerstraat en de Sint-Katelijnestraat.