Wonen rond de Melaan

ovamsiteStad Mechelen bereidt de verkoop van de site aan de Kanunnik De Deckerstraat 37 voor. Bedoeling is dat deze site wordt ingezet om een aangepast woonproject mogelijk te maken. 

Een stap richting betaalbaar en kwalitatief wonen

Het is de ambitie van de Stad Mechelen om tegemoet te komen aan de nood aan betaalbare en kwalitatieve woningen, dit gericht naar gezinnen en alleenstaanden die vandaag moeilijk een geschikte woning in Mechelen kunnen betrekken, om welke reden dan ook. Deze nood, evenals de veranderende gezinssamenstellingen, betekenen voor Stad Mechelen een uitdaging om op zoek te gaan naar alternatieve woonvormen. 

Marktverkenning voor verkoop

Door middel van een marktverkenning peilt Stad Mechelen naar de interesse en mogelijke randvoorwaarden bij ontwikkelaars voor de realisatie van een collectief en betaalbaar woonproject op de gronden gelegen tussen de Kanunnik de Deckerstraat en de Sint-Katelijnestraat.

Hierbij wordt prioritair gemikt op wooncoöperaties en andere organisaties die geen speculatief doel hebben. Kandidaten worden uitgenodigd om interesse te tonen en eventuele ideeën en suggesties aan te reiken bij de opzet van het project. Hierbij staan aandachtspunten als wonen, groene publiek toegankelijke binnenruimte en (buurt)parkeren centraal. Naast de restauratie en herbestemming van een beschermd monument en (door de stad) het terug openleggen van een voormalige Vliet (de Melaan).

Deze Marktverkenning is geheel vrijblijvend. De marktpartijen die antwoorden op deze marktverkenning zijn niet gebonden, in welke zin dan ook, aan hun antwoorden.

De timing is heel strikt:

  • Oproep tot deelname aan de marktverkenning: start op 15 mei
  • Informatief plaatsbezoek en mogelijkheden tot vraagstelling:  op 4 juni
  • Indienen van de antwoorden op de marktverkenning: tem 24 juni 2024

Op basis van de resultaten van de marktverkenning legt de Stad Mechelen de vorm en de timing van de oproep tot realisatie van het woonproject verder vast.

Meer informatie over de opzet, doel, timing, organisatie en de gestelde vragen bij deze marktverkenning vindt u in het document ‘oproep tot deelname aan een Marktverkenning’.
Organisaties die overwegen zich kandidaat te stellen, kunnen zich alvast melden bij swa.silkens@mechelen.be.

Bij het lanceren van de oproep tot realisatie van het project krijgen ze via mail de nodige informatie en richtlijnen.

Site gelegen tussen de K. De Deckerstraat en de Sint-Katelijnestraat  2800 Mechelen
Site gelegen tussen de K. de Deckerstraat en de Sint-Katelijnestraat.