De jacht en bestrijding kan uitgeoefend worden door wildbeheereenheden. Een wildbeheereenheid is een vrijwillig samenwerkingsverband tussen jachtrechthouders binnen een ruimtelijk begrensd gebied van meerdere jachtrevieren. Binnen dit werkingsgebied wordt aan planmatig wildbeheer gedaan om een evenwichtige wildstand te behouden of te ontwikkelen. In de praktijk omvat het werkingsbied van een WBE minstens 5 jachtrevieren met een totale oppervlakte van minstens 1000 hectaren.

De grootste wildbeheereenheden in Mechelen zijn:

Heb je schade door dieren en wens je beroep te doen op de wildbeheereenheid, contacteer dan de zittende jager of het Agentschap voor Natuur en Bos.