Houtduiven

Duiven hebben een duidelijke voorkeur voor koolgewassen, erwten en witloof, maar ze doen zich ook tegoed aan zaden, kiemplanten en graan.

Om de schade te beperken, kan je volgende basismaatregelen ondernemen:

  • Afdekken, overkappen en overdekken met vogelnetten of gaas.
  • Plaatsen van een vogelschrikkanon.

Voor het plaatsen van een vogelschrikkanon heb je een schriftelijke toestemming nodig van de burgemeester. Dit is ook opgenomen in de Algemene Bestuurlijke Politieverordening van de stad. De aanvraagformulieren voor ‘landbouwkanonnetjes’ kan je bekomen bij de dienst Milieu en Landbouw. De ingevulde formulieren bezorg je aan de lokale politie.

  • Voorzien van een geluidssysteem met afschrikkende geluiden of imitatie.
  • Plaatsen van vogelafschriksystemen (vogelverschrikkers, poppen, imitatie-roofvogel of andere namaakvogels, linten, (helium)ballonnen, vlaggen,…)

 Vossen

In Vlaanderen worden steeds meer vossen gesignaleerd. De dieren eten erg gevarieerd: ze jagen op gevogelte en kleine zoogdieren, maar ook insecten, vruchten en bessen staan op het menu. Wees sluwer dan de vos. De volgende basismaatregelen kunnen je al helpen om schade te vermijden:

  • Voorzien van een afsluitbaar nachthok met beveiligde bodem.
  • Voorzien van een afgesloten dierenverblijf met beveiligde bodem.
  • Plaatsen van een hoge omheining met kleine mazen, ingegraven of met verharde bodem.
  • Ophokken van hoogzwangere en pasgeboren dieren.

Soms bieden bovenstaande basismaatregelen onvoldoende bescherming tegen schade. In dat geval kan je overgaan tot bijzondere jacht of bestrijding, op voorwaarde dat je ten minste één van bovenstaande basismaatregelen hebt toegepast. Hierbij dien je de voorwaarden en bepalingen van de Vlaamse jachtregelgeving (het Jachtdecreet en de verschillende uitvoeringsbesluiten) na te leven. De acties moeten minstens 24u vooraf gemeld worden aan het Agentschap voor Natuur en Bos. 

Soms kan je bij schade door dieren aanspraak maken op een schadevergoeding. Voor meer informatie kan je terecht bij het Agentschap voor Natuur en Bos.