De land- en tuinbouwraad werd opgericht in 1991 en bestaat vooral uit afgevaardigden van beroepsverenigingen van land- en tuinbouwers. Ook afgevaardigden van de verschillende polderbesturen en andere instellingen maken deel uit van deze raad.

De land-en tuinbouwraad is een stedelijk adviesorgaan dat het stadsbestuur adviseert bij de voorbereidingen en uitvoering van het lokale land- en tuinbouwbeleid. De adviesraad kan zelf adviezen formuleren en is een aanspreekpunt voor land- en tuinbouwers die specifieke vragen hebben of problemen willen signaleren. De adviesraad wil de goede contacten tussen de land- en tuinbouwers en het stadsbestuur onderhouden, en samen tot voorstellen en oplossingen komen.

Er wordt ongeveer 4 maal per jaar vergaderd. Het secretariaat van de adviesraad zit bij de dienst Milieu en Landbouw.