De land- en tuinbouwraad werd opgericht in 1991 en is de adviesraad voor de Mechelse land- en tuinbouw. Stad Mechelen telt heel wat land- en tuinbouwers. Op ongeveer 1/3 van de oppervlakte van de stad wordt land- en tuinbouw uitgeoefend.

De adviesraad bestaat vooral uit afgevaardigden van beroepsverenigingen uit de sector en individuele land- en tuinbouwers. Via de adviesraad krijgen ze meer inspraak in het stedelijk beleid, en kunnen ze het stadsbestuur adviseren over land- en tuinbouw. Ze zijn het aanspreekpunt voor land- en tuinbouwers die specifieke vragen hebben of problemen willen signaleren. Andere belangrijke doelstellingen van de adviesraad zijn het ontwikkelen of het ondersteunen van initiatieven en het actief deelnemen aan projecten die de land- en tuinbouwsector ten goede komen. 

Er wordt ongeveer 4 maal per jaar vergaderd. Het secretariaat van de adviesraad zit bij de dienst milieu en landbouw.

Meer over de Mechelse land- en tuinbouw ontdek je hier.

Wil je graag lid worden van de land- en tuinbouwraad? Mail dan jouw contactgegevens en motivatie naar de dienst milieu- en landbouw.

Vergaderingen en participatieavonden

Op deze pagina vind je de verslagen van de vergaderingen en participatieavonden terug.