Cover van de brochure Landschapstekening Kunst en Cultuur in Mechelen 2021Naar aanleiding van het hernieuwde kunstendecreet maakten het Mechels Kunstenoverleg (MKO) en de afdeling Lokaal Cultuurbeleid van de Stad Mechelen samen een stand van zaken van de kunst- en cultuursector in Mechelen anno 2021.

De Landschapstekening Kunst en Cultuur in Mechelen 2021 is een momentopname die de huidige uitdagingen van de sector in kaart brengt. En kijkt ook vooruit naar de toekomst aan de hand van vier gedeelde ambities waarvoor de Stad en de leden van het MKO zich willen inzetten.

De analyse van ambities en uitdagingen geeft aanleiding tot verdere dialoog. De Mechelse landschapstekening is een momentopname in een continu denkproces waarbij we alle culturele actoren wensen te betrekken.

Download de landschapstekening