Praktisch

Hoe krijg je een Buddy?

De zorgjuf of leerlingenbegeleider zal je situatie op school inschatten en je bevragen of je dit graag zou willen. Of ken je het buddy-project en denk je dat je behoefte hebt aan de hulp van een buddy, dan mag jij hen ook zelf aanspreken. Daarna krijg je uitleg over de buddybegeleiding.  Je kan een buddy hebben als je in de lagere school zit of in de eerste graad van de middelbare school. Je ouders moeten wel toestemming geven.

Heb je een (attest voor een) leerstoornis? Heb je dyslexie of dyscalculie? Dan is een buddy niet altijd de beste oplossing, maar helpen de leerkrachten of de leerlingenbegeleider op school je met aangepaste maatregelen. Neem hiervoor contact op met de leerlingenbegeleider. Uiteraard kan het CLB je ook bijstaan.  

Hoe lang duren de buddysessies en wanneer moet je gaan?

Als je ingeschreven bent voor de buddybegeleiding, moet je tijdens de sessies ook aanwezig zijn. Alleen als je ziek bent, als er een andere schoolactiviteit is of als je toestemming hebt van je ouders, mag je een keer een sessie overslaan. Je mag dan wel niet vergeten de schoolcoördinator te verwittigen.

Als je akkoord gaat met een buddybegeleiding, is dit voor minstens één semester. Enkel met toestemming van je ouders kan de begeleiding na één semester gestopt worden.