Overmatig gebruik van kunstlicht in openlucht 's nachts kan lichthinder veroorzaken. Dit kan zich voordoen als verblinding, als verstorende factor tijdens nachtelijke activiteiten of het kan een algemeen gevoel van onbehagen teweegbrengen.

lichthinder grondspotsKunstmatig licht tijdens de nacht kan het leven van mens en dier ook nog eens danig in de war brengen.

Lichtvervuiling is een verhoogde helderheid van de nachtelijke omgeving door kunstlicht. Het waren vooral de (amateur)astronomen die als eerste merkten dat het overmatig gebruik van kunstlicht een verhoogde helderheid van de nachtelijke omgeving met zich meebracht, wat de nachtelijke waarnemingen natuurlijk niet ten goede komt.

Om lichthinder en -vervuiling te voorkomen verbiedt Artikel 182bis van de algemene bestuurlijke politieverordening het gebruik van skytracers en lasers in openlucht.

Verder moet elke uitbater de nodige maatregelen nemen om lichthinder te voorkomen. De verlichting moet op die manier aangebracht zijn dat niet-functionele lichtoverdracht naar de omgeving maximaal wordt beperkt. Klemtoonverlichting mag uitsluitend gericht zijn op de inrichting of onderdelen ervan. Lichtreclame mag de normale intensiteit van de openbare verlichting niet overtreffen.

Met klachten kan je terecht bij de Lokale Politie Mechelen.

Voor meer informatie en klachten over lichthinder van bedrijven kan je terecht bij de dienst Milieu en landbouw.