Het Koraalhuis

Ontmoeting – soep – een luisterend oor – ondersteuning – vragen over doop, huwelijk, parochie,... Hoviusstraat 1 (ingang langs fonteinstraatje) // T 015 29 19 00 // E koraalhuis@gmail.com. // www.koraalhuis.be

Huis van de Mens

Vrijzinnig humanistische begeleiding: informatie – een luisterend oor – viering van belangrijke momenten in je leven (plechtigheden) – activiteiten (gemeenschapsvorming). Hendrik Consciencestraat 9 // T 015 45 02 25 // E mechelen@deMens.nu // www.demens.nu

Vrijzinnig Centrum De Schakel // Steenweg 32 // T 015 21 24 71 // www.vcde schakel.be