Zaterdag- of kleinhandelsmarkt

Tijdens de wekelijkse markten  wordt per lopende meter, per dag en op een maximum diepte van 4 meter een tarief aangerekend van 1.90 euro voor vaste marktkramers en 3.00 euro voor losse marktkramers.   

Occasionele markten

Voor de occasionele bloemenmarkt wordt het tarief voor losse marktkramers aangerekend.    

Extra                                       

Indien je gebruik wil maken van de stroomverdelingskast zal hiervoor een forfaitair bedrag van 3.20 euro aangerekend worden per marktdag.