Gepubliceerd op:
2
oktober
2020

Stad Mechelen ondertekende het Europese Convenant Circulaire Steden. Hiermee beklemtoont de stad haar ambitie om in te zetten op circulaire economie en dus zoveel mogelijk grondstoffen in onze economie te houden.

Een circulaire stad worden we door producten te delen, te herstellen en via andere innovatieve toepassingen. 

Voortrekkersrol Mechelen

De polepositie van Mechelen is opmerkelijk, want het zijn vooral Europese hoofdsteden en grootsteden die prijken op  de lijst van stichtende steden. In België zijn de drie trekkers de steden Gent, Leuven en Mechelen. Het convenant is te vergelijken met het Europese burgemeestersconvenant voor klimaatactie, maar dan voor circulaire economie.

Wat is een circulaire economie?

In het convenant verbinden lokale en regionale overheden zich ertoe om de overstap van een lineaire naar een circulaire economie te ondersteunen. 

In een lineaire economie worden grondstoffen producten, producten worden gebruikt en worden uiteindelijk afval. Je zou kunnen zeggen dat afval het product is van een fout ontwerp van onze economie. Afval is namelijk duur, zowel om het te laten verwerken als voor het milieu. Circulaire economie buigt die negatieve spiraal helemaal om.

In een circulaire economie ontwerpen fabrikanten producten die omgevormd, gerepareerd, of hergebruikt kunnen worden. Hoe is dat mogelijk? Dankzij hun hoge tweedehandswaarde. Producten blijven veel langer waardevol. Het uiteindelijke doel is om minder primaire grondstoffen te verbruiken. Ook het delen van materialen is een circulaire strategie, net als de materiaalkeuze die eveneens je impact op het milieu bepaalt.

Steden stimuleren verandering

Steden en regio's zijn altijd al de bakermat geweest van technologische innovatie, maar ook van sociaaleconomische transformaties. Die kaart moet Stad Mechelen blijven trekken. Met de ondertekening als stichtend lid wil Mechelen andere steden in Vlaanderen en daarbuiten aanmoedigen om mee op de kar te springen om de omslag naar circulaire economie versneld te realiseren. 

Wat doet Stad Mechelen zelf?

Tegen 2030 wil Stad Mechelen het gebruik van nieuwe grondstoffen in de eigen organisatie met 50% verminderen. Daarnaast wil de stad komende jaren het circulair ondernemen en consumeren door burgers en bedrijven versnellen via communicatiecampagnes en een ondersteunend beleid. 

Ondernemer en op zoek naar meer informatie?

Check www.mechelen.be/circulairondernemen