Gepubliceerd op:
9
oktober
2019

Mechelen ondertekende op 9 oktober het #WithRefugees charter van de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties. Hiermee verklaart Mechelen zich samen met meer dan 200 steden solidair met vluchtelingen.

Mechelen geeft met deze ondertekening aan dat ze actief werkt om vluchtelingen mee te betrekken in haar samenleving, gemeenschappen samenbrengt en vluchtelingen ondersteunt.

25 miljoen vluchtelingen

Vandaag ontvluchten 25 miljoen mensen wereldwijd hun land om te ontsnappen aan geweld en vervolging.
Ze laten bijna alles achter om veiligheid te zoeken en een nieuwe toekomst uit te bouwen.
Bij aankomst in een nieuw land, vestigt bijna twee op de drie zich in een stedelijk gebied.
De rol van steden is dus heel belangrijk.

De belangrijke rol van steden

Steden kunnen de vasthoudendheid, moed, kennis en achtergrond van deze mensen positief benutten om maatschappelijke en economische groei te bevorderen. De diversiteit aan ervaringen en ideeën stimuleert creativiteit en innovatie.
Als steden werken we voortdurend aan het verbeteren van infrastructuur en dienstverlening zodat het integreren van deze nieuwe bewoners vlot verloopt.
We ontvangen deze mensen met de nodige zorg en werken aan de nodige kaders zodat ze kansen krijgen om zich te ontwikkelen, deel te nemen aan en een meerwaarde zijn voor onze gemeenschap.

Concreet in Mechelen

 • Stad Mechelen opende in samenwerking met het Rode Kruis een tijdelijk opvangcentrum in 2016 aan de Nekker en nu in het oud hospitaal Zwartzustersvest. 

 • Stad Mechelen stelde een vluchtelingencoördinator aan om samen met verschillende partners de nodige kaders uit te werken. Zoals rond zorg, vrije tijd en werk.

De coördinator bekijkt met de verschillende stadsdiensten, andere stedelijke partners maar ook burgers hoe zij kunnen inspelen op vragen en noden. Enkele voorbeelden:

 • Het verkrijgen van een UiT-Pas om deel te nemen aan het culturele en sport leven in de stad.
 • Mechelen feest vzw biedt vrijwilligerswerk aan tijdens evenementen. (op- en afbouwen van evenementen).
 • In lokale dienstencentra van de stad, zoals De Deigem, worden er door Welcome in Mechelen vzw taallessen en computerlessen aangeboden.
 • De keuken in het Sociaal Huis wordt gedeeld en bewoners uit het opvangcentrum kunnen er zelf koken.
 • De jeugddienst leent spelmateriaal uit en stimuleert kinderen om deel te nemen aan vakantieactiviteiten. Volwassenen worden als vrijwilliger ingezet bij op- en afbouw van de speeldag.
 • Lokale organisaties zoals Keeting vzw, De nieuwe weg, Kringloop en burgers ondersteunen met kledij en speelgoed.
 • Huis van het Kind biedt de nodige ondersteuning aan rond o.a. zwangerschap en opvoeding.
 • Burgers zetten hun belangeloos in. Bv. Abdou geeft een workshop kleuranalyse en make-up. Een fijn me-time moment voor de vrouwen. Anderen zijn huiswerk- of sportbegeleider.
 • Vanuit de afdeling sociaal beleid wordt de activiteit ‘Samen lopen’ voor de 2e maal georganiseerd. Nederlands oefenen en sporten, een ideale combinatie. 
 • Stad Mechelen en de onderwijspartners engageren zich om de kinderen uit het tijdelijk opvangcentrum onderwijs aan te bieden, rekening houdend met de noden. Dat kan bijvoorbeeld gaan van een taalbadklas tot inlopen in een reguliere klas.
 • Stad Mechelen staat open voor initiatieven van externe partners die diversiteit en de vluchtelingenproblematiek uitlichten.Denk maar aan:
  • De Iftar op de Grote Markt georganiseerd door o.a. Welcome in Mechelen en Kom op tegen Kanker.
  • Het binnenplein van het stadhuis was het decor voor het wereldrecord frietjes bakken op de World Refugee Day, een organisatie van Welcome in Mechelen en De Nationale Vereniging van Frituristen