In Mechelen zijn heel wat professionele kunst- en cultuurhuizen actief. Zij zorgen voor een sterke culturele dynamiek in de stad.

Deze culturele spelers komen geregeld samen in het Mechels Kunstenoverleg.
Tijdens dit overleg reflecteren ze over het Mechelse cultuurveld en beleid en zoeken ze actie naar verbinding en samenwerking.

De Stad Mechelen voorziet twee vormen van ondersteuning voor de professionele cultuurhuizen:

Meer info: cultuur@mechelen.be