In Mechelen zijn heel wat professionele kunst- en cultuurhuizen actief. Zij zorgen voor een sterke culturele dynamiek in de stad.

Deze culturele spelers komen geregeld samen in het Mechels Kunstenoverleg.
Tijdens dit overleg reflecteren ze over het Mechelse cultuurveld en beleid en zoeken ze actie naar verbinding en samenwerking.

De Stad Mechelen voorziet twee vormen van ondersteuning voor de professionele cultuurhuizen:

Landschapstekening Kunst en Cultuur in Mechelen 2021

Artistieke weergave van de Grote MarktNaar aanleiding van het nieuwe kunstendecreet maakt het Mechels kunstenoverleg samen met de afdeling Lokaal cultuurbeleid van de stad dit jaar een landschapstekening. In deze tekening maken we een stand van zaken van de kunst- en cultuursector in Mechelen zoals deze vandaag is en kijken we vooruit naar een toekomstperspectief.

Bevraging

Om deze landschapstekening te maken deden we een bevraging bij kunstenaars, makers, muzikanten, collectieven of socio-culturele verenigingen actief in Mechelen. 

Alle ingezonden meningen, oplossingen en aanbevelingen zijn meegenomen om een toekomstperspectief voor kunsten in Mechelen vorm te geven.

  • We publiceren de landschapstekening vanaf 2 juli op de stadswebsite.
  • In het najaar gaan we tijdens de Staten-Generaal cultuur dieper in op de toekomstvisie.

Meer info: cultuur@mechelen.be