In Mechelen zijn heel wat professionele kunst- en cultuurhuizen actief. Zij zorgen voor een sterke culturele dynamiek in de stad.

Deze culturele spelers komen geregeld samen in het Mechels Kunstenoverleg.
Tijdens dit overleg reflecteren ze over het Mechelse cultuurveld en beleid en zoeken ze actief naar verbinding en samenwerking. 

In drie werkgroepen werken de organisaties samen rond gemeenschappelijk projecten.

Wat is het doel van het Mechels Kunstenoverleg?

 • Versterking van het Mechels cultuurlandschap
 • Kennisdeling
 • Verbinding creëren d.m.v. een actieve en positieve dialoog onderling en met de Stad
 • Samenwerking stimuleren
 • Vinger aan de pols houden door te detecteren wat er leeft er binnen de Mechelse cultuursector en deze noden zichtbaar maken aan het bestuur

Wie zit er in het Mechels Kunstenoverleg?

Mechelse professionele kunstenorganisaties die structureel gesubsidieerd worden door Vlaanderen of de Stad Mechelen en een bovenlokale opdracht hebben. Momenteel zijn er 14 erkende kunstenorganisaties in Mechelen.

Waar wil het Mechels Kunstenoverleg zich voor inzetten?

 • Op een constructieve manier input geven aan de Stad over bepaalde thema’s
 • In dialoog gaan met de Stad (transparantie)
 • Met input aan de slag gaan binnen de cultuurraad om sector overschrijdend advies te geven aan beleid
 • Diversiteit en inclusie
 • Landschapstekening actualiseren

Hoe wil het Mechels Kunstenoverleg dat doen?

 • Door standpunten te formuleren
 • Door gemeenschappelijke projecten te identificeren en te ondersteunen die inspelen op gemeenschappelijke noden
 • Door elke legislatuur een memorandum op te stellen
 • Door regelmatig overleg te organiseren 

Werkgroepen

 • Greentrack
 • Talentontwikkeling (instroom > doorstroom)
 • Diversiteit - Inclusie

Overlegmomenten

 • twee à drie keer per jaar algemeen overleg met alle kunstenorganisaties
 • vijf keer per jaar overleg werkgroepen

De Stad Mechelen voorziet twee vormen van ondersteuning voor de professionele cultuurhuizen

Landschapstekening Kunst en Cultuur in Mechelen 2021

Artistieke weergave van de Grote Markt

Naar aanleiding van het hernieuwde kunstendecreet maakten het Mechels Kunstenoverleg (MKO) en de afdeling Lokaal Cultuurbeleid van de Stad Mechelen samen een stand van zaken van de kunst- en cultuursector in Mechelen anno 2021.

Raadpleeg de Landschapstekening Kunst en Cultuur in Mechelen

Meer info: cultuur@mechelen.be