In Mechelen zijn heel wat professionele kunst- en cultuurhuizen actief. Zij zorgen voor een sterke culturele dynamiek in de stad.

Deze culturele spelers komen geregeld samen in het Mechels Kunstenoverleg.
Tijdens dit overleg reflecteren ze over het Mechelse cultuurveld en beleid en zoeken ze actie naar verbinding en samenwerking.

De Stad Mechelen voorziet twee vormen van ondersteuning voor de professionele cultuurhuizen:

Landschapstekening Kunst en Cultuur in Mechelen 2021

Artistieke weergave van de Grote Markt

Naar aanleiding van het hernieuwde kunstendecreet maakten het Mechels Kunstenoverleg (MKO) en de afdeling Lokaal Cultuurbeleid van de Stad Mechelen samen een stand van zaken van de kunst- en cultuursector in Mechelen anno 2021.

Raadpleeg de Landschapstekening Kunst en Cultuur in Mechelen

Meer info: cultuur@mechelen.be