In Mechelen zijn heel wat professionele kunst- en cultuurhuizen actief. Zij zorgen voor een sterke culturele dynamiek in de stad.

Deze culturele spelers komen geregeld samen in het Mechels Kunstenoverleg.
Tijdens dit overleg reflecteren ze over het Mechelse cultuurveld en beleid en zoeken ze actie naar verbinding en samenwerking.

De Stad Mechelen voorziet twee vormen van ondersteuning voor de professionele cultuurhuizen:

Landschapstekening Kunsten Mechelen 2021

Rode geometrische lijnenNaar aanleiding van het nieuwe kunstendecreet maakt het Mechels kunstenoverleg samen met de afdeling Lokaal cultuurbeleid van de stad dit jaar een landschapstekening. In deze tekening maken we een stand van zaken van de kunst- en cultuursector in Mechelen zoals deze vandaag is en kijken we vooruit naar een toekomstperspectief.

Bevraging

Om deze landschapstekening te maken hebben we jouw expertise nodig!
Ben je een kunstenaar, maker, muzikant, collectief of socio-culturele vereniging actief in Mechelen en wil je graag je noden, dromen en aanbevelingen met ons delen? Neem dan deel aan onze bevraging en werk mee aan een toekomstvisie voor kunsten en cultuur in Mechelen!

Deelnemen kan tot en met zondag 25 april 2021.

Alle ingezonden meningen, oplossingen en aanbevelingen zijn van belang om een toekomstperspectief voor kunsten in Mechelen vorm te geven.

  • We publiceren de landschapstekening in juni op de stadswebsite.
  • In het najaar gaan we tijdens de Staten-Generaal cultuur dieper in op de toekomstvisie.

Meer info: cultuur@mechelen.be