Om haar ondernemers meer te betrekken bij haar beleid, richtte stad Mechelen, een MoB of Mechels Ondernemersplatform Binnenstad op.

Doel

Dit advies- en overlegorgaan is niet te verwarren met Mechelen MeeMaken vzw. Waar handelsvereniging Mechelen MeeMaken zich vooral focust op het zorgen voor beleving in de stad en het promoten van Mechelen als winkelstad, wil de MoB mee voeding geven aan het beleid van de stad. De MoB is dus eerder een strategisch orgaan, terwijl Mechelen MeeMaken vzw meer een uitvoerend orgaan is.

De MoB is enerzijds de plek bij uitstek voor ondernemers om zich uit te spreken over alle stedelijke materies die voor hen van belang zijn: stadsontwikkeling, mobiliteit, ruimtelijke ordening, milieu, terrasreglementen ...

Anderzijds is het voor het stadsbestuur een forum om haar (economisch) beleid vooraf af te toetsen.

Samenstelling

De huidige MoB is een vaste groep van ± 15 leden:

 • vertegenwoordiging vanuit het college van burgemeester en schepen door schepen van Economie Greet Geypen.
 • vertegenwoordiging vanuit de stedelijke administratie
 • Basis: vertegenwoordiging van handel en horeca door 8 leden van Mechelen MeeMaken vzw, waarbij rekening gehouden werd met
  • expertise & interesses
  • verdeling over de sectoren
  • geografische verdeling
  • ketens
 • Aangevuld met vertegenwoordigers van: MARKTA, Mechelse HotelassociatieUnizo, vzw Mest en een vertegenwoordiger van wijken en dorpen. 

Afhankelijk van de agenda van de vergadering, kan deze aangevuld worden met externen of experten.

Bijeenkomst

De MoB komt eenmaal per maand bij elkaar, en dit telkens op een donderdagochtend halverwege de maand. De vergadering wordt voorgezeten door de schepen van Economie Greet Geypen. 

Wil je meer info over de MoB of wil je er deel van uit maken? Neem dan contact op via economie@mechelen.be