Om haar ondernemers meer te betrekken bij haar beleid, richtte stad Mechelen, een MoB of Mechels Ondernemersplatform Binnenstad op.

Doel

Het Mechels Ondernemersplatform Binnenstad is een strategisch orgaan dat mee voeding wil geven aan het beleid van de stad.

Het ondernemersplatform is enerzijds de plek bij uitstek voor ondernemers om zich uit te spreken over alle stedelijke materies die voor hen van belang zijn: stadsontwikkeling, mobiliteit, terrasreglementen ...

Anderzijds is het voor het stadsbestuur een forum om haar (economisch) beleid vooraf af te toetsen.

Samenstelling

De huidige MoB is een vaste groep van ± 15 leden:

 • Vertegenwoordiging vanuit het college van burgemeester en schepenen, door schepen van Economie Greet Geypen.
 • Vertegenwoordiging vanuit de stedelijke administratie
 • Basis: vertegenwoordiging van handel en horeca door 8 leden van Mechelen MeeMaken vzw, waarbij rekening gehouden werd met
  • expertise & interesses
  • verdeling over de sectoren
  • geografische verdeling
  • ketens
 • Aangevuld met vertegenwoordigers van: MARKTA, Mechelse HotelassociatieUnizo, vzw Mest en een vertegenwoordiger van wijken en dorpen. 

Afhankelijk van de agenda van de vergadering, kan deze aangevuld worden met externen of experten.

Bijeenkomst

Het Mechels ondernemersplatform Binnenstad komt tweemaandelijks bij elkaar en staat open voor ondernemers uit verschillende sectoren en ondernemersorganisaties uit Mechelen. De vergadering wordt voorgezeten door de schepen van Economie Greet Geypen.

Wil je meer info over de MoB of wil je er deel van uit maken? Neem dan contact op via economie@mechelen.be