Wie kan een voorstel voor een sportevenement indienen?

Enkel erkende Mechelse sportverenigingen kunnen maximum twee sportactiviteiten indienen per kalenderjaar onder de ‘Mechelse Sportevenementen’.

Voor welke sportmanifestaties kan je een aanvraag indienen?

Enkel sportmanifestaties die plaatsvinden op Mechels grondgebied komen in aanmerking. Ook moet de manifestatie open staan voor iedereen (dus géén clubkampioenschappen).

Welke regelgeving is van toepassing op dit formulier?

Het reglement inzake de Mechelse sportevenementen is  hier beschikbaar of kan worden opgevraagd bij de dienst sport.

Wanneer moet dit formulier worden ingediend?

Het aanvraagformulier moet uiterlijk 3 maanden voorafgaand aan het evenement ingediend worden.

Return 

In ruil voor de ondersteuning, verbindt de organisator er zich toe volgende return te voorzien voor de stad Mechelen: 

  • Vermelding van “met ondersteuning van de Stad Mechelen” op ALLE publicaties.
  • Aanbrengen van 4 spandoeken (cat. A) of 2 spandoeken (cat. B) van de Stad Mechelen tijdens de volledige duurtijd van het evenement. De spandoeken moeten afgehaald en terugbezorgd worden door de organisator op de dienst sport.
  • Vermelding van het partnerlogo van de stad Mechelen op ALLE eigen communicatie. Dit logo zal op vraag van de organisator door de dienst sport ter beschikking worden gesteld.
  • Ten laatste 2 weken na het evenement dient de sportvereniging een kopie van de uitgegeven publicaties van de eigen communicatie en foto’s van de spandoeken te bezorgen aan de dienst sport.

Indien de sportvereniging nalaat de return te voorzien, komt de sportvereniging het volgend kalenderjaar niet in aanmerking voor het toewijzen van een evenement onder de Mechelse Sportevenementen.

Contactpersonen

GEGEVENS VAN DE AANVRAGER

GEGEVENS VAN HET SPORTEVENEMENT

Categorie sportevenement *
Is een afvaardiging van het college van burgemeester en schepenen gewenst? (indien de agenda's van collegeleden dit toelaten) *

AANVRAAG MATERIAAL

Aanvraag materiaal *

Er kan bij het aanvragen van het materiaal (uitgezonderd trofeeën) niet boven het toegekende bedrag worden gegaan.

Cat A: max. 1000 euro
Cat B: max.  250 euro

Trofeeën

De kostprijs van de trofeeën wordt niet mee verrekend. De dienst Sport zal steeds de gevraagde aantallen evalueren en eventueel wijzigen.

Feestmateriaal

De kosten van het vervoer van het feestmateriaal worden door de dienst Sport mee verrekend in het eindtotaal. 

Klank- en lichtmateriaal

De volledige lijst met alle materialen en meer info kan je verkrijgen via uitleendienst@mechelen.be