De selectieprocedure  bestaat uit verschillende onderdelen. In het vacaturebericht vind je terug welke onderdelen deel uitmaken van de selectieprocedure. Hier lees je meer over de inhoud van de onderdelen. 

Psychotechnische proeven

Psychotechnische proeven zijn computergestuurde proeven, bijvoorbeeld redeneerproeven (abstract, numeriek, verbaal, algemeen), planningsoefeningen, postbakoefening, persoonlijkheidsvragenlijsten, vaardigheidstest... 

Psychotechnische proeven leg je thuis op een eigen computer of ter plaatse op de personeelsdienst af. Hierover krijg je meer informatie in de uitnodiging zelf.

Benieuwd hoe onze testen er uit zien? Neem eens een kijkje op: https://www.cebir.be/Cebir.php

Om extra te oefenen kan je gebruik maken van volgende websites: 

Capaciteitsproeven

Kandidaten die niet het vereiste diploma hebben, leggen een capaciteitsproef af die het algemeen cognitief vermogen test en dus het potentieel (om te groeien) meet. Met ‘cognitief vermogen’ bedoelen we het abstracte, verbale en numerieke redeneervermogen.

Verbale intelligentietesten

Ze testen je verbale redeneervermogen. Taal speelt daarbij een rol, maar het is geen test die je talenkennis op zich meet.

Numerieke intelligentietesten

Ze testen je numerieke redeneervermogen. Ze gaan na in welke mate je logische verbanden kunt leggen tussen cijfergegevens en hoe vlot en nauwkeurig je dat doet. Rekenen speelt een rol, maar het gaat niet om een test die je rekenkennis op zich meet.

Abstracte intelligentietesten

Ze testen je inductief redeneervermogen. Deze testen gebruiken tekeningen en figuren om je intelligentie te meten. Het verbale element wordt daarbij tot een minimum beperkt.

Functie specifiele opdrachten 

Casusopdracht
Een casusopdracht is een opdracht gekoppeld aan een relevante praktijksituatie. Je krijgt een context beschrijving en een probleemstelling waarbij we je vragen om (schriftelijk) een oplossing te formuleren voor het probleem.

Kennisvragen
Voor sommige functies is parate kennis belangrijk. Tijdens de kennisvragen zal je (schriftelijk) getest worden op deze kennis.

Praktische proef
Voor technische beroepen leg je een praktische proef af. 

Het sollicitatiegesprek

Tijdens het sollicitatiegesprek zal je met minstens drie interviewers aan tafel zitten. De leidinggevende van de functie waarvoor je solliciteert, een interviewer van een externe organisatie en een personeelsconsulent.

Tijdens het sollicitatiegesprek kunnen volgende aspecten besproken worden:

  • Eerste kennismaking. Tip: maak hierbij gebruik van de elevatorpitch.
  • Jouw motivatie om te werken voor onze organisatie en voor deze functie in het bijzonder.
  • Jouw wensen, dromen en ambities.
  • Jouw verwezenlijkingen. We maken hierbij gebruik van het competentiegericht interview, bereid je dus voor om toelichting te geven over een aantal concrete voorbeelden. Meer informatie kan je vinden op de website van Poolstok
  • Er is natuurlijk ook tijd om jouw vragen te beantwoorden.