Een omgevallen verkeersbord, een verzakking in de straat, ongepast rijgedrag, zwerfvuil, overlast …

Voor sommige meldingen kan de stad niet tussenkomen. Deze meldingen worden door andere organisaties verholpen.

Je gegevens

Je melding

Wat wens je te melden? *

Zwerfvuilvrijwilliger

Materiaal

Geef hieronder de adresgegevens van waar je de zwerfvuilzakken achterliet, zo kunnen wij ze makkelijk oppikken. Let op: deze mogen enkel achtergelaten worden in straten die bereikbaar zijn met de vuilniswagen (dus niet op jaag- of wandelpaden, fietsostrade, in bossen of natuurgebieden).

Om het ons nog makkelijker te maken kan je ook altijd een foto doorsturen van de geplaatste zak(ken). Zorg ervoor dat de ruime omgeving mee op de foto staat.

Beschrijf je melding

Locatie van de melding

Adresgegevens 1
TOON ADRES OP KAART

Foto van de melding