In de stad woont een grote groep mensen op een relatief kleine oppervlakte samen. De kans op blootstelling aan milieuhinder (geluidshinder, geurhinder, lichthinder, stof- of roethinder, al dan niet gerelateerd aan een vergunningsplichtige inrichting of activiteit) is daardoor groot. Als dat kort of eenmalig gebeurt, is dat meestal niet zo erg. Maar als het vaak voorkomt of blijft duren, dan kan dit vervelend zijn. In heel wat gevallen kan een hinderprobleem opgelost worden door te praten met degene die de hinder veroorzaakt en is het inschakelen van politie, vredegerecht of rechtbank niet nodig.

Soms veroorzaken mensen hinder zonder dat ze er zelf bij nadenken. Hou er ook rekening mee dat iedereen hinder op een andere manier ervaart. Probeer daarom eerst en vooral door middel van een gesprek tot een oplossing te komen. Als praten niet helpt, kan je met klachten terecht bij de lokale politie Mechelen.

Voor meer informatie en klachten over milieuhinder van bedrijven kan je terecht bij de dienst Milieu en Landbouw.

Voor dringende milieuproblemen kan je buiten de kantooruren terecht bij de lokale politie Mechelen

Maak een melding over het openbaar domein van de stad.