De zoektocht naar een huurwoning verloopt niet altijd even makkelijk. Uit onderzoek blijkt dat heel wat kandidaat-huurders af te rekenen krijgen met discriminatie. In bepaalde gevallen worden zij geweigerd omdat ze steun krijgen van het Sociaal Huis, omdat ze van vreemde origine zijn of omdat ze een beperking hebben.

Verhuurders zijn zich niet altijd bewust van het feit dat zij discrimineren. Ze laten zich soms leiden door vooroordelen of gaan verder op eerdere negatieve ervaringen. Bovendien is het niet altijd duidelijk wanneer er sprake is van discriminatie. Op de huurmarkt is discriminatie op gelijk welk moment verboden.

 Er bestaan verschillende soorten van discriminatie:

  • Directe discriminatie (bijvoorbeeld: enkel Belgische nationaliteit toegestaan)
  • Indirecte discriminatie (bijvoorbeeld: geen huisdieren welkom)
  • Onbewuste discriminatie (bijvoorbeeld: vooroordeel: geen grote gezinnen want die maken teveel lawaai)
  • Opdracht tot discriminatie (bijvoorbeeld: verhuurder vraagt vastgoedmakelaar geen mensen van vreemde origine toe te laten)
  • Weigeren van redelijke aanpassingen aan de woning voor mensen met een beperking.

Meent u het slachtoffer te zijn van discriminatie, dan zult u daarvan bewijs moeten leveren. Beschikt u over duidelijke e-mails of getuigenissen die erop wijzen dat u werd gediscrimineerd, dan is het aan de verhuurder om deze te weerleggen en om zijn keuzes te verantwoorden.

Het woonloket kan u ondersteunen om hiervan een melding te maken. Samen met u vullen ze de nodige vragen in zodat het Vlaams Mensrechteninstituut (VMRI) uw eventuele klacht kan onderzoeken.

U kan ook zelf melding maken van discriminatie of een andere schending van een mensenrecht. Dit doe je via het VMRI.