Milieu- en klimaatraad 

De Stad Mechelen brengt inwoners, middenveld, bedrijven en jongeren samen in de milieu- en klimaatraad. In deze raad wordt de stand van zaken van het klimaatplan besproken en wordt samen nagedacht over welke acties nog kunnen opgezet worden. De raad adviseert het stadsbestuur rond milieu- en klimaataangelegenheden.  

De raad komt driemaal per jaar samen. Op het moment van de vergadering kan je op onderstaande links klikken. 

Het secretariaat van de raad wordt waargenomen door de dienst Milieu en Landbouw en de dienst Duurzame Ontwikkeling en Energie. De afsprakennota vat de manier van werken samen. 

Doe mee

Heb je zin om deel uit te maken van de milieu- en klimaatraad? Laat dan je gegevens hier achter. We contacteren je dan spoedig. 

Achtergrondinformatie 

In 2018 maakte de milieuraad aanbevelingen voor de legislatuur 2019-2024 op. In 2020 keurde de gemeenteraad het Mechelse klimaatplan goed. 

 

Verslagen 

19/11/2020

18/3/2021

27/5/2021

23/6/2021