De Stad Mechelen brengt inwoners, middenveld, bedrijven en jongeren samen in de milieu- en klimaatraad. In deze raad wordt de stand van zaken van het klimaatplan besproken en wordt samen nagedacht over welke acties nog kunnen opgezet worden. De raad adviseert het stadsbestuur rond milieu- en klimaataangelegenheden.  

De raad komt maandelijks samen. De vergadering gaat door in zaal Wollebrandt - Ingang via de zakstraat 2 - 2800 Mechelen.

Het secretariaat van de raad wordt waargenomen door de dienst Milieu en Landbouw en Strategie en Ontwikkeling. De afsprakennota vat de manier van werken samen. 

Doe mee

Heb je zin om deel uit te maken van de milieu- en klimaatraad? Laat dan je gegevens achter. We contacteren je dan spoedig. 

Achtergrondinformatie 

In 2018 maakte de milieuraad aanbevelingen voor de legislatuur 2019-2024 op. In 2020 keurde de gemeenteraad het Mechelse klimaatplan goed. In 2023 vergadert de raad nog op deze data: 16/3 - 20/4 - 25/5 - 15/6 - 21/9 - 19/10 - 16/11. 

Verslagen 

Op deze pagina vind je de verslagen van de vergaderingen. De raad werkt ook met teams. Hoe teams werkt, ontdek je in deze video