MIVAS kiest voor circulair ondernemen om sociale economie te stimuleren

Een maatwerkbedrijf dat niet achter de feiten aanloopt, maar zelf voorloper wil zijn. Dat is MIVAS. Vanuit een duurzame visie probeert directeur Frank Jansen de transitie naar circulariteit te maken. Enerzijds om die voorlopersrol te vervullen, anderzijds om sociale tewerkstelling nieuwe kansen te bieden. Circulair ondernemen als sleutel voor toekomstbestendigheid dus. Algemeen directeur van MIVAS Frank Jansen krijgt daarvoor ondersteuning van doctoraatsonderzoeker Esther Noëth.

Frank, wat moet ik weten van MIVAS?
Frank: “Met twee verpakkingssites, een restaurant/kruidenier, een groen- en schilderdienst en een naaiatelier en strijkdienst in Lier, aangevuld met een derde verpakkingssite in Rumst, vormt MIVAS toch wel een belangrijk maatwerkbedrijf in de regio. We stellen zo’n 700 mensen tewerk. Mensen met een beperking of met een moeilijkere toegang tot de arbeidsmarkt. Om hen aan de slag te houden, hebben we onze ogen enkele jaren geleden gericht op circulariteit. Zo zijn we bijvoorbeeld al bezig met bio-composteerbare krimpfolies en ontwikkelen we daar ook eigen machines rond. We doen dit liever als voorloper in plaats van achteraf een inhaalbeweging te moeten maken. We geloven ook dat dit nieuwe kansen biedt voor onze maatwerkers.”

En ook Esther zit hier mee in het gesprek. Hoe ben jij verbonden aan MIVAS?
Esther: “Ik ben na mijn masterstudies aan UAntwerpen bij MIVAS beland. Tijdens mijn thesisproject was ik al bezig met herbruikbare verpakkingssystemen en heb ik hier zeer leerrijke inzichten gevonden. Inzichten die ik nu verder uitwerk in mijn doctoraat aan UAntwerpen. Daarbij onderzoek ik hoe een maatwerkbedrijf zoals MIVAS de transitie naar activiteiten binnen herbruikbare verpakkingssystemen kan maken. Waar kunnen zij een belangrijke rol spelen, waar liggen de opportuniteiten en waar de grote drempels?”

Die tewerkstelling is daar een belangrijke factor in, niet?
Esther: “Binnen sociale economie komt alles van duurzaamheid bij elkaar. Ik zie circulaire economie als een opportuniteit voor sociale tewerkstelling, maar ook omgekeerd gaat die stelling op: sociale economie zou wel eens een unieke rol kunnen gaan spelen om circulaire waardenketens op te schalen. Dat wordt nu al bewezen door de vele niche-initiatieven. Zo leveren veel maatwerkbedrijven op dit moment al hun bijdrage aan de circulaire economie.”

Frank: “Onze basismissie is zoeken naar extra activiteiten om op die manier zoveel mogelijk mensen aan het werk te zetten. De stap naar circulaire verpakkingen is één van die nieuwe activiteiten. Dat vraagt vaak om nieuwe competenties, die we misschien nog niet in huis hebben. Daarom zetten we actief in op werkplekleren via de eigen MIVAS Academie. Zo kunnen onze huidige medewerkers aan competentie-ontwikkeling doen. Zij groeien als persoon en wij kunnen hen moeiteloos integreren in de nieuwe activiteiten. Dat levert hen ook extra verantwoordelijkheden op.”

Duurzaamheid zit ‘m dus niet zozeer in het materiaal alleen?
Esther: “Het is enorm belangrijk om het grotere plaatje in rekening te brengen. Je kan niet spreken over een duurzaam verpakkingsmateriaal, wel over een duurzaam verpakkingssysteem. Plastics hebben de laatste jaren een enorm negatieve perceptie gekregen, maar de grote negatieve impact zit hem in ‘wegwerp’ en niet in de plastics zelf. Verder moeten we echt in transities proberen denken. Je kan secundaire verpakkingen bijvoorbeeld niet zomaar van de ene op de andere dag uit een systeem wegnemen. Een maatwerkbedrijf als MIVAS is grotendeels afhankelijk van dit soort activiteiten. Eliminatie zou dus tot verlies van sociale tewerkstelling leiden. Op korte termijn kan je wel nadenken over werken met een percentage recyclaat in folie waardoor minder ‘virgin’ materiaal nodig is en je de impact dus al heel wat kan reduceren. Ook bekijken waar binnenkomend verpakkingsmateriaal hergebruikt kan worden, is een ‘quick win’. Op langere termijn is het natuurlijk belangrijk om wat radicaler te denken en daarvoor kijken we volop naar hergebruiksystemen.”

Bovendien zit je als maatwerkbedrijf bij de bron om die transitie te activeren?
Frank: “Je zit inderdaad aan de bron om impact te creëren. Vorig jaar hebben wij zo’n 6 miljoen paaseitjes verpakt in pakjes van 15. Maar dat is slechts één product van de velen. We werken met multinationals en het gaat steeds over serieuze aantallen. Dat maakt het potentieel voor impact enorm.”

Jullie zijn ook met een nieuw verhaal bezig, vertel eens?
Frank: “We zijn bezig met een project rond het verzamelen en ter plaatse reinigen en afvullen van herbruikbare verpakkingen. We merken dat er heel wat duurzame initiatieven uit de grond worden gestampt en we hopen dat we voor die initiatieven een belangrijke partner kunnen zijn. Samenwerking is hier uitermate belangrijk. Er lopen dan ook volop gesprekken.”

Geïnteresseerde bedrijven mogen zich dus ook steeds melden?
Esther: “Zeker. Hoe meer geïnteresseerden in deze service, hoe meer vertrouwen we hier uit putten. Hoe beter we de business case ook kunnen uitwerken, want het geeft ons een beter zicht op de noden in de markt, het voedt onze aanpak en het zal ons in staat stellen om uit te breiden.”

Als je kijkt naar het verhaal van Mivas, welke drie woorden poppen er dan automatisch op?
Frank: “Verbinding, samenwerking en maatwerkers. En omdat we toch met twee zijn zet ik er ook nog duurzaam en onderzoek bij. Onderzoek is volgens mij een zeer belangrijke factor in het bereiken van een duurzaamheidsverhaal als dat van Mivas.”

Welke tip zouden jullie ondernemers willen meegeven?
Esther: “Durf nadenken over radicale innovatie: oplossingen die verder durven gaan dan een paar kilogram plastic besparen. Durf het hele systeem in vraag stellen. We hebben innovatie nodig die op een dieper niveau maatschappelijke impact heeft. Vorm als bedrijf een visie daarrond, durf te experimenteren maar vooral: zoek partners die diezelfde visie delen. Op die manier kunnen er mooie dingen ontstaan waardoor we er allemaal op vooruit gaan.”

Frank: “En als tweede tip wil ik ondernemers nog aanmoedigen om samen te werken. Oké, je zit in een competitieve economie, maar stel je meer open voor samenwerking. Dat is de enige manier om vooruit te geraken. Heb geen schrik om bepaalde zaken te delen, sta sterk in je eigen schoenen, en weet dat het algemene belang ook het eigenbelang dient.”En dankzij MIVAS staan we weer een stap dichter bij een circulaire regio Mechelen. Meer info over MIVAS vind je op www.mivas.be.

Zit je zelf met vragen? Ben je op zoek naar informatie of inspiratie? Of ambieer je ook je eerste circulaire stappen te zetten? Laat het ons weten via circulaireeconomie@mechelen.be.