MOBI-MIX

Veel nieuwe stedelijke vervoersinitiatieven (van e-scooters, tot deelsteps en –fietsen) zijn de voorbije drie jaar commercieel rendabel geworden. In heel Europa verschijnen ze massaal in het straatbeeld. Deze eerste generatie van deelvoertuigen en mobiliteitsdiensten is erg in trek bij gebruikers. Toch worden ze door een gebrek aan expertise en middelen vaak niet optimaal ingezet, vroegtijdig stopgezet of gehinderd door tekortkomingen op vlak van veiligheid en levensduur.

MOBI-MIX wil innovatieve transportoplossingen een duwtje in de rug geven, zodat ze hun potentieel kunnen waarmaken en op die manier bijdragen tot een vermindering van de CO2-uitstoot. MOBI-MIX zal daarom nieuwe samenwerkingsmodellen op poten zetten tussen de publieke en de private sector om micromobiliteit en mobiliteitsdiensten beter te implementeren. Dat moet uiteindelijk leiden tot een meer leefbare stad.

Het doel is om de CO2-uitstoot met 365 ton te verminderen. Dat kan door 2,6 miljoen gereden kilometers met fossiele brandstoffen te vervangen door duurzame alternatieven.

Project partners

Aan dit project nemen 5 steden en regio’s deel: Rotterdam, Norfolk, Valenciennes, Antwerpen en Mechelen.

Budget

Het totale project budget is €3.141.763 en wordt voor 60% gesubsidieerd door het Interreg2Zeeën programma.

Looptijd

MOBI-MIX start in maart 2020 en zal lopen tot en met september 2022.

Meer info over het project.