Slachtoffer-dader bemiddeling

Slachtoffers en daders van intrafamiliaal geweld, alsook iedereen uit hun directe omgeving, kunnen bij ons terecht om in een vertrouwelijke sfeer met de ander in dialoog te gaan. Je hoeft mekaar niet te ontmoeten. De bemiddelaar kiest geen partij. Hij schept een veilige ruimte om te spreken over de feiten en de gevolgen ervan. Waar gewenst helpt de bemiddelaar om de uitkomst van de bemiddeling samen over te maken aan Justitie.

Bemiddeling is gratis en beschikbaar in elk gerechtelijk arrondissement.

Iedereen kan naar ons verwijzen. Ook de betrokkenen zelf kunnen ons rechtstreeks contacteren.

Telefonisch: 03/236.90.55 (permanentie elke dag van 9-12u)

Via mail: bemiddelingsdienst.Mechelen@moderator.be

Website: Moderator VZW