Leer de verschillende sprekers kennen.

Get to know the various speakers.


Yasmina Fadli 

Yasmina Fadli is een hoog aangeschreven transformational leider die met haar energieke keynotes haar publiek over de hele wereld uitnodigt om te bewegen van een angst-gebaseerde benadering naar één op vertrouwen. Ze helpt haar klanten om hun box te stretchen zodat er meer in kan: meer authenticiteit, grootser dromen, meer mogelijkheden, meer vertrouwen, meer impact en bovenal meer fun.

Yasmina Fadli is a highly regarded transformational leader whose energetic keynotes invite her audiences around the world to move from a fear-based approach to one based on trust. She helps her clients to stretch their box so that more can go in: more authenticity, bigger dreams, more possibilities, more confidence, more impact and, above all, more fun.


Dominique Verté

Prof. dr. Dominique Verté behaalde een graduaat in psychiatrische verpleegkunde en een licentiaat & doctoraat in de medisch-sociale wetenschappen, richting sociale gerontologie. In deze specialisatie is hij is voorzitter van de vakgroep Sociale en Culturele Agogiek aan de Vrije Universiteit Brussel en docent aan de faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen van VUB. Daarnaast is hij expert voor zowel de Vlaamse als de Brusselse overheden in deze materie.

Prof Dominique Verté holds a degree in psychiatric nursing and a licentiate & doctorate in medical-social sciences, specialising in social gerontology. In this specialisation, he is chairman of the Department of Social and Cultural Agogics at the Vrije Universiteit Brussel and lecturer at the Faculty of Psychology and Educational Sciences of VUB. He is also an expert for both the Flemish and Brussels governments in this matter.


Jurn Verschraegen 

Jurn Verschraegen is directeur van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen. Hij werkte achtereenvolgens in de thuiszorg, ziekenhuis en woonzorgcentra voor personen met dementie. Hij is benoemd expert bij de Hoge Gezondheidsraad, lid van de Belgian Dementia Council (BeDeCo) en gastdocent aan diverse hogescholen. Hij ontving op 11/7/2019 het Ereteken van de Vlaamse Gemeenschap.

Jurn Verschraegen is director of the Centre of Expertise on Dementia in Flanders, Belgium. He worked successively in home care, hospital and residential care centres for persons with dementia. He is appointed expert at the Superior Health Council, member of the Belgian Dementia Council (BeDeCo) and guest lecturer at several colleges. He received the Badge of Honor of the Flemish Community on 11/7/2019.

 


Lynn Coorevits

Lynn Coorevits, heeft 15 jaar actieve ervaring op het vlak van innovatie. Ze maakt deel uit van het publiek health departement binnen imec. Op dagelijkse basis focust ze zich op het toepassen van innovatieve technologieën en oplossingen voor burgers/patienten, overheid en zorg professionals.

Lynn Coorevits has 15 years of active experience in innovation. She is part of the public health department at imec, where on a daily basis she focuses on applying innovative technologies and solutions for citizens and patients, government and care professionals.


Ingrid Snijders

Ingrid Snijders is als senior-onderzoeker verbonden aan het Applied Research Center Vitality van HZ University of Applied Sciences, bij het lectoraat Healthy Region. Haar huidige werk richt zich op verschillende (internationale) onderzoeksprojecten. Met een voorliefde voor het doen van onderzoek is Ingrid altijd nieuwsgierig naar nieuwe onderzoekprojecten. Daarbij maakt zij graag verschillende cross-overs in theorie, methodologie en toepassing in de praktijk.

Ingrid Snijders is a senior researcher at the Applied Research Centre Vitality of HZ University of Applied Sciences, at the Healthy Region lectureship. Her current work focuses on various (international) research projects. With a penchant for doing research, Ingrid is always curious about new research projects. In doing so, she likes to make various crossovers in theory, methodology and practical application.