Waar kan je ons bereiken?

Musea & Erfgoed Mechelen combineert een museumwerking (onderzoek, verzamelen, beheren, ontsluiten) met een erfgoedwerking (erfgoedbeleid, netwerking, ondersteuning, kennis- en expertise opbouw en –deling, vrijwilligerswerking). De synergie zorgt voor meer dan de som van de delen. Musea en Erfgoed Mechelen actualiseert het Bourgondische stadspaleis, Hof van Busleyden, tot een hedendaags stadsmuseum en geeft zo vandaag betekenis aan het verleden van de stad.

Het museum is een ontmoetingsplek voor Mechelaars en toeristen, erfgoed- en andere culturele spelers, onderzoekers, kunstenaars en verenigingen. De dynamiek die ontstaat door de interactie wordt versterkt door museale objecten. Die hoeven niet uitsluitend uit onze collectie te komen. Vanuit universeel stedelijke thema’s (geschiedenis, diversiteit, ambachten en geschiedenis) bemiddelen we actief tussen bezoekers, partners onderzoekers en kunstenaars om de stad betekenis te geven. Mechelen is onze collectie en het museumverhaal is definitief een tweerichtingsverkeer.

Depot Rato huisvest onze Mechelse collectie en via onze depotwerking bouwen we expertise op rond behoud en beheer voor Mechelen en de regio. Om samenwerking en netwerking te bevorderen zetten we niet alleen in op onze museale site en ons depot.

In het Erfgoedcentrum Lamot brengen wij erfgoed- en andere partners samen om een erfgoedbeleid voor de stad en de regio te voeren. Het is naast onze thuisbasis  de vaste stek van ons vrijwilligersteam. Het is ook de plek bij uitstek om studie- en reflectiemomenten te organiseren die onze werking kunnen versterken. Enerzijds door nationale en internationale expertise binnen te halen, maar anderzijds om die op onze beurt weer te delen met de brede sector.

Open na afspraak.