Waar kan je ons bereiken?

Musea & Erfgoed Mechelen combineert een museumwerking (onderzoek, verzamelen, beheren, ontsluiten) met een erfgoedwerking (erfgoedbeleid, netwerking, ondersteuning, kennis- en expertise opbouw en –deling, vrijwilligerswerking). Musea en Erfgoed Mechelen beheert de werking het Bourgondische stadspaleis, Museum Hof van Busleyden.

Het museum is een ontmoetingsplek voor Mechelaars en toeristen, erfgoed- en andere culturele spelers, onderzoekers, kunstenaars en verenigingen. Vanuit universeel stedelijke thema’s (geschiedenis, diversiteit, ambachten en geschiedenis) bemiddelen we actief tussen bezoekers, partners onderzoekers en kunstenaars om de stad betekenis te geven. Mechelen is onze collectie en het museumverhaal is definitief een tweerichtingsverkeer.