Word je geplaagd door muskusratten? Maak een melding via het meldingsformulier. De uitvoeringsdiensten van Stad Mechelen zullen het nodige doen om je van die plaag te verlossen.

Muskusratten leven altijd nabij en in water (waterlopen, vijvers, moerassen). Vooral daar waar voldoende dekking is door waterplanten en oeverbegroeiing. Muskusratten zijn in hoofdzaak planteneters. Een volwassen muskusrat meet met staart ruim een halve meter. Haar staart is ongeveer even lang als de muskusrat zelf en is aan de zijkant afgeplat.

Maak een melding

Gewone bruine ratten

muskusrat in waterAndere ratten op jouw eigendom moet je zelf onmiddellijk verdelgen met de geschikte bestrijdingsmiddelen (de stad geeft hiervoor GEEN gratis vergif). Info om de bruine rat te vermijden en te bestrijden.

Bruine ratten zijn te vinden in de buurt van menselijke activiteiten: in boerderijen, woningen en fabrieken, maar ook in riolen en op stortplaatsen. Ook langs velden, houtkanten, grachten, waterlopen en dichtbegroeide oevers komen ze voor. Komposthopen en voederplaatsen voor kippen en eenden zijn geliefkoosde verblijfplaatsen van bruine ratten. De bruine rat is een echte alleseter. De bruine rat is slanker gebouwd dan een muskusrat en is meestal grijsbruin van kleur. Een volwassen rat meet 20 à 30 cm staart niet inbegrepen.

De aanwezigheid van o.a. bruine ratten op openbaar domein (baangrachten, plantsoenen...) en stadseigendommen kan je melden via het meldingsformulier. Als dat niet lukt kan je contact opnemen met de uitvoeringsdiensten via het gratis telefoonnummer 0800 20 800.