Vergunning aanvragen

Standaard werkuren vallen tussen 6u ’s ochtends en 22u ’s avonds. Nachtlawaai wordt in Vlarem II Wetgeving Leefmilieu, omschreven als lawaai tussen 20u ’s avonds en 7u ’s ochtends van maandag tot en met zaterdag of lawaai op zondag. Voor werken met lawaaihinder die binnen dit tijdspanne vallen, is het noodzakelijk een aanvraagformulier in te vullen voor het bekomen van een vergunning voor nachtlawaai.

Bij het invullen van het aanvraagformulier moet aangetoond worden waarom de werken niet kunnen uitgevoerd worden tijdens de standaarduren waarin lawaai wordt toegestaan.

  • Aanvraagformulier minstens 2 weken voor aanvang van de werken indienen.
  • Per nacht een nieuw aanvraagformulier invullen

Eens de vergunning verkregen

  • Alle omwonenden, handelaars en garagehouders, die hinder kunnen ondervinden, minimum 3 dagen op voorhand schriftelijk op de hoogte brengen van de mogelijke hinder.
    • De aard en de duur van de hinder omschrijven.
    • Een mobiel telefoonnummer vermelden waarop te allen tijde vragen kunnen worden beantwoord.
  • Bij controle op de werf moet de vergunning getoond kunnen worden.
Vergunning aanvragen