Heel wat zeldzame dieren en planten vinden hun thuis in dit uitgestrekte gebied. Om er een paar op te noemen: de kamsalamander, zomertaling, blauwborst, watersnip, roerdomp, grote modderkruiper, dotterbloemen, slangewortel en grote pimpernel.

Samen met duizenden eenden, ontzettend veel vogelsoorten, en massa’s moeras- en graslandplanten.

Ook de bever zakte af naar het gebied waar zoveel rivieren samenvloeien. En hij is er al een echte landschapsbouwer geworden.

Het is ook niet verwonderlijk dat de eerste waarnemingen van de otter, na tientallen jaren afwezigheid in Vlaanderen, net hier gebeurde. De otter staat symbool voor de nieuwe natuurkansen die het hele rivierenland biedt.

Het fort van Walem is een belangrijke overwinteringsplaats voor vleermuizen.


Het Beschermd Natuurpark Rivierenland komt voort uit een actieve samenwerking tussen Stad Mechelen, het Vlaamse Agentschap Natuur en Bos, en Natuurpunt. Er is ook een versterkende link met Regionaal Landschap Rivierenland en het strategisch project ORIOM.

logo natuurpuntlogo Natuur en Boslogo RLRLlogo ORIOMlogo ORIOM