Doelgroep: leerlingen (12 tot 16 jaar) uit het secundair onderwijs die nood hebben aan extra-lessen Nederlands om hun schoolloopbaan betere kansen op slagen te bieden. Sinds het schooljaar 2007-2008 organiseert het Centrum voor Volwassenenonderwijs -TSM opleidingen van het studiegebied NT2 voor voltijds leerplichtige leerlingen van het secundair onderwijs.