Doelgroep: anderstalige doven en slechthorenden (+ 18 jarigen)

Cursisten leren in Vlaamse Gebarentaal communiceren in deze NT2-klas én lezen en schrijven in het Nederlands. Onze lerares is tolk Vlaamse Gebarentaal. Zij spreekt en maakt gebaren tegelijk. Ze krijgt ook hulp van vrijwilligers die Gebarentaal spreken om beter op maat te werken en meer individuele begeleiding te bieden. 

Er zitten zowel laag- als hooggeschoolden en zowel doven als slechthorenden in de groep. Sommige cursisten kunnen een beetje spreken, anderen helemaal niet. Bij het begin van de cursus kent nog niet iedereen een gebarentaal, maar ook slechthorenden leren zich beter uit te drukken door de Vlaamse Gebarentaal te leren.

Nieuw: samen met MO

We integreren de cursus Maatschappelijke Oriëntatie (MO) in onze lessen Nederlands. Zo kunnen cursisten hun Inburgeringstraject afronden op twee schooljaar. Tijdens het schooljaar 2017-2018 én 2018-2019 komt een leraar van de Inburgeringscursus de MO-lessen geven in de NT2-les. Wie nog geen Inburgeringscursus kan of wil volgen, krijgt op dat moment andere oefeningen.