De stad geeft een financieel duwtje in de rug aan bewonersinitatieven die zich inzetten in straat, buurt of wijk met tot doel: Elkaar leren kennen in de buurt, samen een initiatief doen met je buren, de sfeer in de buurt verbeteren, je betrokken voelen in de buurt of  samenleven aangenaam maken.

Gelet de voorbereidingen rond een nieuw reglement met betrekking tot bewonersinitiatieven, dat vanaf 2020 in voege zal treden, kunnen er geen aanvragen meer geplaatst worden onder de huidige formule voor initiatieven die plaatsvinden in 2020. Meer info volgt.

TIP: wil je toch werk maken van een nieuwjaarsdrink met jouw buren? We verwijzen je graag door naar onze Winterburendag van vrijdag 3 januari 2020.