De stad geeft een financieel duwtje in de rug aan bewonersinitatieven die zich inzetten in straat, buurt of wijk met tot doel: Elkaar leren kennen in de buurt, samen een initiatief doen met je buren, de sfeer in de buurt verbeteren, je betrokken voelen in de buurt of  samenleven aangenaam maken.

 We onderscheiden twee soorten initatieven: 

  • Een klein initiatief op straatniveau: 150 euro per initiatief, maximum 3x per jaar aan te vragen.

  • Een groot initiatief op buurtniveau (= meer dan één straat): 500 euro per initiatief, maximum 3x per jaar aan te vragen.

Voorbeelden van deze initiatieven op buurt -en straatniveau: straat- en buurtfeesten, vergroenen, stoeten, ontmoetingsmomenten, bloemschikken, creatieve activiteiten, kwis, wandeling, zangfeest, brunch, burenhulp, nieuwjaarsdrink, …

 Aan welke voorwaarden moet het initiatief voldoen?

  • Minstens 2 initiatiefnemers (niet op hetzelfde adres wonend) uit het gebied waarvoor men de aanvraag doet.
  • Alle inwoners van het gebied waarvoor men de aanvraag doet, worden uitgenodigd.
  • De aanvraag is minstens zes weken voor het initiatief ingediend via het e-formulier.

Een aanvraag tot subsidie doe je via het e-formulier van het evenementenloket. 

Het volledige subsidiereglement lees je hier