De wijk Nekkerspoel is in volle beweging en verandering. De heraanleg van een aantal straten, nieuwe parken, een speelbos en de fietsostrade gaven de wijk alvast een nieuwe impuls.

De volgende jaren is het ruime gebied rond het station Nekkerspoel aan de beurt.

Masterplan: Nekker Nova als toegangspoort naar het centrum en de wijk

In 2016 kende de Vlaamse Overheid aan de stad Mechelen een conceptsubsidie toe voor het project Nekker Nova. Het ontwerpteam Multiple werd aangesteld om een masterplan op te maken dat als inspiratie zal dienen voor de toekomstige ontwikkeling van de stationsbuurt. Enerzijds als toegangspoort naar het stadscentrum. Anderzijds als kern van de wijk met ruimte voor ontmoeting, ondernemerschap, wonen en werken. Een dynamische plek waar buurtbewoners graag vertoeven.

Op 19 juni 2018 werd het masterplan Nekker Nova toegelicht aan de buurt. De presentatie van Multiple vind je hier.