Gepubliceerd op:
15
november
2021

Op verschillende wegen verlagen we de maximumsnelheid. Zo verhogen we de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers. 

De aanpassingen komen er op vraag van buurtbewoners, maar ook na evaluatie door de politie. In de dorpen, in woonstraten, maar ook langs straten met veel baanwinkels is het logisch dat we nadenken over extra verkeersveiligheid.

Waar?

Op de wegen die we zelf beheren, voeren we de aanpassingen de komende tijd door tussen eind dit jaar en begin 2022. Bewoners worden via een brief op de hoogte gesteld.

Voor de gewestwegen zijn we in overleg met Agentschap Wegen en Verkeer (Vlaamse Overheid) die de wegen beheert.

Op deze plaatsen worden de volgende wijzigingen zeker doorgevoerd:

 • Hombeeksesteenweg tussen Plaisanceplein en Eggestraat van 50km/u naar 30km/u, inclusief de Eggestraat
 • Brusselsesteenweg tussen Plaisanceplein en Hovenierstraat van 50km/u naar 30km/u
 • Albert Geudensstraat van 50km/u naar 30km/u
 • Coxiestraat, Arsenaalstraat en Stationstraat van 50km/u naar 30km/u
 • Van Kerkhovestraat van 50km/u naar 30km/u
 • Halfgalgstraat en Stenenmolenstraat (kant spoorlijn) van 50km/u naar 30km/u
 • Molenstraat tussen Vinkstraat en Pastoor de Heuckstraat van 50km/u naar 30km/u
 • Kouter tussen begin bebouwde kom en Leest-Dorp van 50km/u naar 30km/u
 • Pastoor de Heuckstraat tussen de Zennebrug en Leest-Dorp van 50km/u naar 30km/u
 • Brouwerijstraat tussen N16 en Steenweg op Heindonk van 50km/u naar 30km/u
 • Magdalenasteenweg van 50km/u naar 30km/u op het gemengde gedeelte
 • Muizenhoekstraat tussen kruispunt Muizenhoekstraat en Brugstraat van 50km/u naar 30km/u 
 • Vlamingenstraat tussen Stationsberg en einde bebouwde kom van 50km/u naar 30km/u
 • Annonciadenstraat en Kapellekensweg van 50km/u naar 30km/u
 • Leliëndaalstraat, Carmostynstraat en Locquetstraat van 50km/u naar 30km/u
 • Kattestraat, Tantelaarstraat, Oude Bankstraat, Poreistraat en Hultedries van 70km/u naar 50km/u
 • Emiel Engelsstraat en Baron Coppenslaan van 50km/u naar 30km/u

Voor deze plaatsen zijn nog in overleg met Agentschap Wegen en Verkeer die de wegen beheert:

 • Brusselsesteenweg tussen Abeelstraat en Zemstbaan van 70km/u naar 50km/u
 • Antwerpsesteenweg tussen R6 en Walem van 70km/u naar 50km/u
 • Dorpskern Walem van 50km/u naar 30km/u

Aantal ongevallen daalt

Ons beleid op het vlak van verkeersveiligheid in Mechelen mist haar effect niet. Dat bewijzen de ongevallencijfers van de lokale politie. Sinds 2017 daalt het aantal ongevallen in Mechelen overal. De voorbije jaren zetten we hard op het verbeteren van de verkeersveiligheid door bijvoorbeeld de invoering van de fietszone, de uitbouw van trajectcontroles, de verlaging van de toegelaten snelheid in straten en de controles en sensibiliserende acties van politie.