OCMW MECHELEN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

 

7 september 2020

AGENDA VOLLEDIG

 

 

Geachte Mevrouw,
Geachte Heer,

 

Ik heb de eer U mede te delen dat de raad voor maatschappelijk welzijn zal vergaderen op maandag 7 SEPTEMBER 2020 via Microsoft Teams, aansluitend aan de vergadering van de gemeenteraad, teneinde te beraadslagen over de punten van de agenda.

 

Fabienne Blavier
Voorzitter

 

 OPENBARE ZITTING 

1.       Welzijnsverenigingen. Adviseren jaarrekening 2019 van Welzijnsvereniging Dodoens.

2.       Welzijnsverenigingen. Adviseren jaarrekening 2019 van Welzijnsvereniging Audio.

3.       Financiën-toezicht toelagen.  
1)    Aktename jaarrekening 2019 van vzw Lokaal Steunpunt Vrijwiligerswerk betreffende de controle op de aanwending van de toelage Sociaal Huis.
2)    Aktename jaarrekening 2019 van vzw De Keeting betreffende de controle op de aanwending van de toelage Sociaal Huis.
3)    Aktename jaarrekening 2019 van vzw De Lage Drempel betreffende de controle op de aanwending van de toelage Sociaal Huis.

4.       Gezondheidsbeleid. Goedkeuring van het samenwerkingsprotocol tussen de Stad, het OCMW en de ELZ Mechelen-Katelijne inzake de verplichtingen als gezamenlijke verwerkings-verantwoordelijken in het kader van het lokaal contact- en brononderzoek betreffende het coronavirus COVID-19.

5.       Financiën. Verlenen vrijstelling aan bvba Leliëndal voor de huur van De Margriet voor de periode van 16/03/2020 tot en met 30/06/2020.

 

 

Volgend punt werd in toepassing van artikel 74 van het decreet lokaal bestuur aan de agenda toegevoegd:

6.       T. Verbeurgt - Financiële steunmaatregelen Covid19.