OCMW MECHELEN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

 

16 december 2019

BESLISSINGSLIJST  TOEZICHT

Overzichtslijst van beslissingen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 16 december 2019, gepubliceerd op de website op 17 december 2019 in toepassing van artikel 285 van het decreet lokaal bestuur.

Openbare zitting 

Aktename 

Vastgesteld 

Aktename 

Vastgesteld 

Goedgekeurd