OCMW MECHELEN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

 

20 december 2021

AGENDA VOLLEDIG

 

 

Geachte Mevrouw,
Geachte Heer,

 

Ik heb de eer U mede te delen dat de raad voor maatschappelijk welzijn zal vergaderen op maandag 20 december 2021 om 19.00 uur via Microsoft Teams, ten einde te beraadslagen over de punten van de agenda.

 

                                                                                                                                                  Fabienne Blavier
                                                                                                                                                  Voorzitter

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

1.       Politieke organen-werking. Wijziging samenstelling Bijzonder Comité Sociale Dienst (BCSD).

1)    Aktename ontslag van rechtswege van een lid van het BCSD per 30 december 2021.
2)    Aktename ontslag van een lid van het BCSD per 31 december 2021.
3)    Aanstelling nieuwe leden BCSD met ingang van 1 januari 2022.

 

2.       Financiën-meerjarenplanning. Vastelling aanpassing meerjarenplan 2020-2025 nr. 5 - deel OCMW.

 

3.       Financiën-toezicht. Goedkeuring aangepast overzicht nominatieve subsidies die verstrekt worden door het OCMW Mechelen.

 

4.       Sociale zaken. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst ketenopvang dak- en thuisloosheid welzijnsregio Boom Mechelen Lier tussen CAW Boom Mechelen Lier en de 18 lokale besturen van het zorggebied voor de periode van 01/01/2022 t.e.m. 31/12/2025.